WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

STIESSOVÁ, Jitka, PhDr. CSc.

* 1956

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 272
+420 / 221 619 272
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jitka_stiess@yahoo.com
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Russian
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies – gramatika současného jazyka
- současná odborná terminologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - K otázce nominační linie v textu. - In: Československá rusistika. - Roč. 34, č. 3 (1989), s. 125-134.
- Termín a jeho místo v nominační linii v některých typech textů. - In: Rossica Ostraviensia. 1995. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univ., 1995. - S. 28-94.
- K jednomu typu pojmenování v ruštině. - In: Rossica Ostraviensia. 1995. - Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univ., 1996. - S. 39-45.
- K úloze kontextu v interpretaci nominačních linií s pojmenováním terminologického charakteru. - In: Opera Slavica. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 25-31.
- Úloha slovesa v textech terminologického charakteru. - In: Rossica Ostraviensia. 1997. - Ostrava, 1997, s. 41-44.
- Některé jazykové aspekty textů s tematikou cestovního ruchu. - In: Rossica Ostraviensia. 2000, s. 65-66.
- Úloha slovních druhů v některých typech textů s komerční tematikou. - In:Rossica Ostraviensia. 2001, s. 79-81.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map