WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MAGID, Sergej

* 1947

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
History - Balkan
History - Bosnia-Herzegovina
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Balkan studies - History
Russian studies - Politics, international relations
Balkan studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Lev Gumiljov, předposlední eurazijec. – In: Souvislosti. – Č. 2 (1995), s. 70-80.
- Философ Яковенко. – In: Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice. 1919-1939. – Praha : Slovanský Ústav, 1999. - S. 259-311.
- Т. Г. Масарик и предыстория «Русской акции». – In: Клио. Журнал для ученых. - №. 1 (10) (2000), c. 243-258.
- К вопросу о смысле октябрьской контрреволюции в России. – In: Клио. Журнал для ученых. Издательство «Нестор». 2001. № 2 (14) (2001), c. 216-234.
- Чешский монах Аугустин Врзал – переводчик русской литературы. – In: III Славистические чтения памяти профессора П. А. Дмитриева и профессора Г. И. Сафронова. - СПб., 2002. - С. 110-113.
- K prehistorii vzniku československých legií na Rusi. – In: Československé legie v Rusku. – Praha : Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2003. - S. 49-58.
- Т. Г. Масарик и проблема «воспитания» России. – Москва. V tisku.
- Д. И. Чижевский в «украинской» Праге. – In: Rossika. Slovanský Ústav. Praha. V tisku

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map