WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠTĚPÁNOVÁ, Irena, Doc. PhDr. CSc.

* 1948

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address stepanova@centrum.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etnologie
- genderová studia v rámci etnologie Slovanů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost - členka
- Evropské sdružení sociálních antropologů (EASA) - členka
Publikační činnost / Publications - Lidový oděv v Čechách 19. století. - Praha : Státní pedagogické nakl., 1984. - 220 s.
- Lidový oblek na Benešovsku. - Praha : Univ. Karlova, 1987. - 115 s. - (AUC. Philosophica et Historica, Monographia ; 102).
- Słowiańskie echa przy położeniu kamienia węgielnego pod Teatr narodowy w r. 1868. - In: Pragmatyka wypowiedzi etnograficznych : Materialy ze spotkania etnologow. - Krakow, 1993. - S. 65 – 70.
- Lidový oděv v okolí Tábora. - Tábor : Husitské muzeum, 1995. - 82 s.
- Mýtus národa aneb Národopisná výstava českoslovanská / I. Štěpánová, S. Brouček, J. Pargač, L. Sochorová. - Praha : Littera Bohemica, 1996. - 167 s. - Spoluautorka.
- Ženy rodiny Náprstkovy / Irena Štěpánová, Ludmila Sochorová, Milena Secká. - Praha : Argo, 2001. - 252 s.
- Renáta Tyršová, Praha a Litomyšl. - Paseka, 2005. - 381 s.
- Člověk a lidová kultura: Člověk a lidový oděv - lidový oděv v životě člověka. - Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005. - (Panoráma biologické a sociokulturní antropologie - sv. 23)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map