WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŠULC, Michal, Mgr. Ph.D.

* 1963

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - korpusová lingvistika
- lexikologie
- lexikografie
- sémantika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení České republiky - člen
Publikační činnost / Publications - Korpusová lingvistika : První vstup. - Praha : Karolinum, 1999. - 94 s.
- Frekvenční slovník češtiny / kolektiv. - Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2004. - 595 s.
- Tematická reprezentativnost korpusů. - In: Slovo a slovesnost. - Roč. 62, č. 1 (2001), s. 53-61.
- Životná koncovka -a v akuzativu singuláru neživotných maskulin. - In: Jazykovědné aktuality. - Roč. 38, č. 3 (2001), s. 117-128.
- Corpus Frequency and Lexicographical Relevancy : Czech Words with a Morpheme Micro- (in a Hundred-million Corpus of Czech Language SYN2000). - In: Proceedings of the 9th EURALEX International Congress / eds. Ulrich Heid, Stefan Evert, Egbert Lehmann, Christian Rohrer. - Kodaň : EURALEX, 2002. - S. 209-220.
- A Corpus-Based Study of Word-Formation Processes in Czech (Sets of derivatives and compounds formed from the loanword Amerika, or rather its stem Amer/amer-). - In: PALC 2001 : Practical Applications in Language Corpora / ed. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. - Frankfurt/M : Peter Lang, 2003. - S. 329-341.
- Jestliže a sestry její. - In: Slovo a slovesnost. - Roč. 64, č. 4 (2003), s. 253-268.
- Automatické zpracování terminologie a problematika českých předložek. - In: Jazyk a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc / eds. R. Blatná, V. Petkevič. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. - S. 171-177.
- The Representativeness of Czech Corpora / s J. Králíkem. - In: International Journal of Corpus Linguistics. - Roč. 10, č. 3 (2005), s. 357-366.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map