WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

TOMANDL, Miloš, PhDr.

* 1951

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Milos.Tomandl@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Etnography, folklore and ethnology - Polish
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Polish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - metodologie a metodika terénního výzkumu
- etnologie sociálních skupin
- urbánní etnologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost - člen
Publikační činnost / Publications

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map