WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PEČÍRKOVÁ, Jaroslava, PhDr. CSc.

* 1941

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Poděbradská 123/557, 194 00 Praha 9
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 535 917
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - stará čeština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Staročeský slovník. - Seš. 1 – 25. - Praha : Academia, 1968 – 2004.
- Die Dresdener oder Leskowetz-Bibel / sest. J. Pečírková, V. Kyas. - In: Biblia Slavica I/1. - Paderborn, 1993.
- Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká IV, Tobiáš – Sirachovec / sest. J. Pečírková, V. Kyas. - Paderborn, 1996.
- Czech Translations of the Bible. - In: Interpretation of the Bible. - Ljubljana – Sheffield, 1998. - S. 1167–1200.
- Josef Dobrovský a staročeské biblické rukopisy. - In: Josef Dobrovský – Fundator studiorum slavicorum. - Praha, 2004. - S. 281–292

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map