WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MERHAUT, Luboš, PaeDr. CSc.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
- literatura přelomu 19. a 20. století
- lexikografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Ústav pro českou literaturu AV ČR - člen vědecké rady
- Filozofická fakulta UK Praha - člen oborové rady pro doktorské postgraduální studium
- Společnost F. X. Šaldy - člen výbor
- Central Europe (SSEES, University College London) -člen mezinárodní poradní rady časopisu
Publikační činnost / Publications - Cesty stylizace : Stylizace, "okraj" a mystifikace v české literatuře přelomu devatenáctého a dvacátého století. - Praha : ÚČL, 1994. - 234 s.
- Vlasť, Neruda a prostor veřejný : rozlehlá polemika ve zkratce. - In: Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. - Praha : ÚČL, 2004. - S. 250-274.
- Periodika a polemika: aktualita a paměť : nad spory o Hálka. - In: Slovo a smysl. - Č. 1, Č. 2 (2004). - S. 70 - 90.
- Polemika - spojení a odloučení : K charakteristice literární generace devadesátých let. - In: Komunikace a izolace v české kultuře 19. a 20. století. - Praha : KLP, 2002. - S. 307-325.
- Prostibolo duše Arnošta Procházky. - In: Arnošt Procházka, Karel Hlaváček: Prostibolo duše. - Brno : Nakladatelství Pavel Křepela, 2000. - S. 57 - 70.
- Polemika - dialog a nerozumění. - In: Česká literatura. - Č. 47 (1999). - Č. 5. - S. 500-504.
- Hledání nové syntézy : Koncepční výkony českého literárního symbolismu. - In: Symbolizmus v kontextoch a súvislostiach. - Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 1999. - S. 210 - 216.
- Picture & Poesis (The interplay of Literature and art). - In: Prague 1900 : Poetry and Ecstasy. - Amsterdam - Franfurt a. M. : Van Gogh Museum - Museum of Applied Art, 1999. - S. 23-29.
- Beznadějný snivec. - In: Arthur Breisky: V království chimér : Korespondence a rukopisy z let 1902-1910. - Praha : Thyrsus, 1997. - S. 7 - 15.
- Arnošt Procházka: Theoretician of Autonomous Art and of Moderní revue. - In: Totenmesse : Modernism in the Culture of Northern and Central Europe. - Warsaw : Institute of Art, 1996. - S. 141-152.
- Revue estetismu. - In: Moderní revue 1894-1925. - Praha : Torst, 1995. - S. 57-67.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map