WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MELZER, Miloš, PhDr. CSc.

* 1941

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Čajkovského 26, 787 01 Šumperk
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address Milos.Melzer@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny národopisného bádání na Moravě
- etnické procesy
- zlidovělá řemesla
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Severní Morava - sborník - redakční rada - člen
- Masarykova univerzita Brno - Ústav evropské etnologie - komise pro obhajoby disertačních prací - externí člen
Publikační činnost / Publications - Vlastivěda šumperského okresu / sest. M. Melzer, J. Schulz ... [et al.]. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum : Okresní úřad, 1993. - 585 s.
- Stoletá historie muzea v Šumperku. - In: Šumperk město a jeho obyvatelé. - Šumperk : Okresní vlastivědné muzeum, 1996. - S. 25-46.
- Derivace tradičních výročních obyčejů v novoosídlenecké vesnici : (na příkladu Leskovce nad Moravicí, okres Bruntál). - In: Časopis Slezského muzea. B 38. - Opava, 1989. - S. 57-68.
- Osídlování bývalého německého jazykového ostrova na Drahanské vrchovině moravskými Charváty. - In: Folia ethnographica. 22. - Brno, 1988. - S. 51-60.
- Postřelmov v zrcadle národopisného dotazníku z roku 1895 : (k 100. výročí Národopisné výstavy českoslovanské). - In: Severní Morava. Sv. 68. - Šumperk, 1995. - S. 13-30.
- Páter Ignát Wurm a olomoucká národopisná družina. Aktivity duchovních na poli vědy a kultury. Sborník příspěvků z vědecké konference ke 100. výročí úmrtí Beneše Methoda Kuldy, s. 70-75. Rožnov pod Radhoštěm 2003.
- Anežka Šulová a Bohuslav Indra (korespondence z let 1928 až 1953). Severní Morava, sv.88, 2004, s. 23-34.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map