WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

UHLÍŘOVÁ, Ludmila, PhDr. CSc. dr.h.c.

* 1940

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika - česká gramatika, jazyková kultura
- bulharistika
- kontrastivní slavistika - syntax
- sociolingvistika, kvantitativní lingvistika, typologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Naše řeč - ved. redaktorka
- Slovo a slovesnost - členka redakční rady
- Časopis pro moderní filologii - členka redakční rady
- Sapostavitelno ezikoznanie (Sofie) - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - K vyjadřování aktuálního členění v češtině a bulharštině. - In: Sborník prací fil. fakulty brněnské univerzity. A28. - Brno 1980. - A. 29-43.
- Poloha atributu v bulharštině v porovnání s češtinou : atribut adjektivní těsný. - In: Slavia. - Roč. 53 (1984), s. 251-262.
- Poloha volného atributu v bulharštině v porovnání s češtinou. - In: Slavia. - Roč 54 (1985), s. 22-26.
- Poloha substantivního atributu v porovnání s češtinou. - In: Slavia. - Roč. 54 (1985), s. 235-243.
- O (ne)vyjadřování zájmenného podmětu 3. osoby v horní lužické srbštině v porovnání s češtinou. - In: Lětopis A. - Budyšin, 1987, s. 19-30.
- Slovosled slovanského přívlastku z hlediska konfrontačního. - In: Slavia. - Roč. 57 (1988), s. 268-281.
- Slovosledná dynamika tzv. stálých slovanských klitik. - In: Funkční lingvistika a dialektika / red. J. Nekvapil, O. Šoltys. - Praha Ústav pro jazyk český ČSAV, 1988. - S. 380-395. - (Linguistica 17/2).
- Slovanská posesivní adjektiva jako gramatický prostředek vyjadřování určenosti. - In: Slavia. - Roč. 57 (1988), s. 138-151.
- Aktuální členění v slovenštině a češtině. - In: Slavica Slovaca. - Roč. 23 (1988), s. 267-276.
- Razvojna dinamika na izrazjavaneto na opredelenost v češkija ezik v sravnenie s balgarskija. - In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 15 (1990), s. 34-42.
- Za anaforata v balgarskija ezik v sravnenie s češkija ezik. - In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 15 (1991), s. 278-285.
- K typologické charakteristice bulharského slovosledu. - In: Slavica Slovaca. - Roč. 26 (1991), s. 3-11.
- Slovanské slovosledné izoglosy. - In: Problemy teoretyczno-metodologiczne badań konfrontatywnych języków slowiańskich, Warszawa 1991, 101-115.
- Vyjadřování určenosti v slovanské nominální skupině : Příspěvek ke konfrontaci. - In: Slavia. - Roč. 61 (1992), s. 45-52.
- Konkurence anaforik typu ten /on/ 0 v slovanských jazycích : determinátor v syntakticky samostatné pozici. - In: Slavia. - Roč. 61 (1992), s. 245-254.
- Edin kato referent na neopredelena referencija. - In: Sapostavitelno ezikoznanie, 1992. - S. 5-15.
- Slovanská věta / spoluaut. s H. Běličovou. - Praha: Euroslavica, 1996. - 277 s. - (Slavistické monografie, Řada lingvistická, sv. 3). - Autorka odd. 2 a 3. - ISBN 80-85494-27-2.
- O kategorii neurčenosti v bulharštině a v češtině : příspěvek ke konfrontaci. - In: Obštnost i mnogoobrazie na slavjanskite ezici : sbornik v čest na prof. Ivan Lekov / red. L. Laškova et al. - Sofija : Akademično slavistično družestvo, 1997. - S. 102-106.
- Za ezika na balgarskite vestnici : razvojna dinamika na izrečenieto. - In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 22 (1997), s. 33-49.
- An overview of word order in Slavic languages / Spoluaut s A. Siewierskou. - In: Constituent order in the languages of Europe. - Berlin : Mouton, 1998. - S. 105-149.
- Balgarskoto prilagatelno pod "režima" na medijnija ezik. - In: Sapostavitelno ezikoznanie. - Roč. 23 (1998), s. 25-38.
- Kritika jako kategorie diskusní. - In: Čeština - univerzália a specifika III : sborník / ed. P. Karlík, Z. Hladká. - Brno, 2000.
- On Word Length, Clause Length and Sentence Length in Bulgarian. - In: Text as a Linguistic Paradigm: Levels, Constituents, Constructs. Quantitative Linguistics 60, ed. L. Uhlířová, G. Wimmer, G. Altmann, R. Köhler. - Trier : 2001, s. 266-282.
- Ezikovata situacija i ezikovite normi dnes - vzaimozavisimosti i perspektivi. – In: Balgarska reč - 2004, s. 5-10.
- Ke stavu pravopisné a výslovnostní kodifikace bulharštiny po roce 2000. - In: Slavia. - Č. 3 (2005), č. 3.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map