WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

LUTTERER, Ivan, Prof. PhDr. CSc.

* 1929-2016

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení Akademie věd ČR
- Onomastická komise Akademie věd ČR
- Acta onomastica - člen redakční rady
Publikační činnost / Publications - Xiandai jiekeyu keben (A Textbook of Current Czech) - Beijing, 1959. - 338 s. + mapa.
- Vývoj místních jmen a osídlení v povodí Orlic. - Choceň : Orlické muzeum, 1969. - 279 s.
- Původ zeměpisných jmen / I. Lutterer, L. Kropáček, V. Huňáček. - Praha : Mladá fronta, 1976. - 300 s.
- Zeměpisná jména Československa / I. Lutterer, M. Majtán, R. Šrámek. - Praha : Mladá fronta, 1982. - 373 s.
- Zeměpisná jména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / I. Lutterer, R. Šrámek. - Havlíčkův Brod : Tobiáš, 1997. - 317 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map