WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MARTINEK, Libor, doc. PhDr. Ph.D.

* 1965

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 684 421
Bydliště / Home address Antonína Sovy 17, 747 05 Opava
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 605 476 721
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.slu.cz/fpf/cz/profil/10708

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Translators
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Polish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny polské literatury (překlady polské poezie)
- výzkum dějin literatury a dějin překladu polské národnostní menšiny českého Těšínska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů - člen
- Obec překladatelů - člen
- člen několika občanských sdružení v česko-polském pohraničí
- člen redakcí několika českých a polských literárních časopisů
Publikační činnost / Publications - viz osobní webová prezentace

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map