WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ADÁMKOVÁ, Ilona, Mgr. Ph.D.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 553 684 417
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address ilona.adamk@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ubk.fpf.slu.cz/pracovnici/adamkova/index.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - fonetika
- dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - O městské mluvě Přerova / I. Pavelková. – In: Jazykovědné aktuality. – Roč. 37, zvl. číslo (2000), s. 57-63.
- K tzv. rázu v češtině / I. Pavelková. – In: Jazykovědné aktuality. – Roč. 38, č. 4 (2001), s. 78-83.
- Vývoj hanáckého vokalismu / I. Pavelková. - In: Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě, řada jazykovědná (D2). - Opava : SU, 2002. - S. 5-10.
- Vzory pro pěstování zvukové kultury češtiny / I. Pavelková. - In: Sborník prací filozoficko-přírodovědecké fakulty SU v Opavě, řada jazykovědná (D3). - Opava : SU, 2003. - S. 131-136.
- Výslovnost ´v´ ve spojení s jinými konsonanty / I. Pavelková. - In: Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. - Olomouc : UP, 2004. - S. 22-26.
- Hodnocení výslovnostních jevů z hlediska ne/spisovnosti. - In: Spisovnost a nespisovnost – zdroje, proměny a perspektivy. - Brno : MU, 2004. – S. 121-124.

Poznámky / Notes - rozená Pavelková

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map