WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VLAŠÍNOVÁ, Drahomíra, Doc. PhDr. CSc.

* 1944

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Polish literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Polish studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura
- česko-polské literární vztahy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů - členka
Publikační činnost / Publications - Eliška Krásnohorská : [studie s ukázkami z díla]. - Praha : Melantrich, 1987. - 318 s.
- Strašidelné příběhy města pražského / Uspoř. Drahomíra Vlašínová. - Praha : Melantrich, 1990. - 252 s.
- Pohledy na českou literaturu dvou století. - Opava : Slezská Univerzita, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, 2000. - 194 s.
- Julius Zeyer - Brno : Istenis, 2003. - 205 s.

- Sestavila 15 edic, napsala 150 studií a cca 300 recenzí
- Úplná bibliografie https://ubk.webnode.cz/pedagogove/oddeleni-literatury/drahomira-vlasinova

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map