WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

VEPŘEK, Miroslav, Mgr. Ph.D.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra bohemistiky, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 585 633 142
Bydliště / Home address nám. Osvobození 6, 783 35 Horka nad Moravou
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address miroslav.veprek@post.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.kb.upol.cz/

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Paleoslavonic studies
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Old Slavonic and old church slavonic literature
Linguistics - Old Slavonic language, old church Slavonic language
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Czech studies - Literary criticism (history)
Paleoslavonic studies - Paleoslavonic studies
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - paleoslovenistika
- církevní slovanština české redakce
- stará čeština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Staroslověnská hapax legomena. – Olomouc, 2002 (diplomová práce).
- K otázce lexikální příbuznosti dvou českocírkevněslovanských památek. - In: Bohemica IX, AUPO, Fac. Phil., Philolobica 84 – 2004. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. - S. 101–107.
- K vybraným staroslověnským hapax legomenům z památek českého původu. - In: Vztah langue a parole v perspektivě „interaktivního obratu“ v lingvistickém zkoumání. Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.–15. května 2002. –Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. - S. 93–97.
- Česká redakce staroslověnštiny jako dědictví kultury Velké Moravy. - In: STUDIA MORAVICA II, AUPO, Fac. Phil., Moravica 2, Studia Moravica II.. – Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. - S. 47–54.
- Slavistický fond knihovny Centra Aletti v Olomouci. – In: Slavia. – Roč. 73 (2004), s. 352-353.
- Česká redakce církevní slovanštiny z hlediska lexikální analýzy. – Olomouc, 2005 (disertační práce).
- Několik poznámek k lexiku českocírkevněslovanských památek. - In: Jazyky v kontaktu / Jazyky v konfliktu a evropský jazykové prostor. Sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 12.–14. května 2004. – Olomouc, 2005. - S. 333–336.
- Staroměstský kámen – fakta a hypotézy / H. Bauerová, M. Vepřek. - In: AUPO, Facultas philosophica, Studia moravica III. – Olomouc, 2005 s. – S. 277–292.
- Česká redakce církevní slovanštiny v kontextu nejstaršího slovanského písemnictví. - In: Čeština – jazyk slovanský : 2. – Ostrava, 2005. - S. 23–29.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map