WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MALÍNSKÁ, Jana, PhDr., Ph.D.

* 1958

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 286 010 551
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address malinska@mua.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.mua.cas.cz/cs/kontakt/malinskamuacascz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - české dějiny přelomu 19. a 20. století
- české ženské hnutí od počátku 19. století do první světové války
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Do politiky prý žena nesmí – proč? : vzdělávání a postavení žen v české společnosti v 19. a na počátku 20. století. - Praha : Slon, Libry, 2005. - 174 s.
- Bibliografie publikovaných textů Tomáše Garrigua Masaryka a prací o jeho životě a díle (1875–1937) / J. Malínská, J. Brabec. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, květen 2005. - (elektronicky, velikost souboru: 10.944 kB.)
- Masarykův pohled na vztah Čechů a Němců ve vídeňských časopisech. - In Češi a Němci v pojetí a politice T. G. Masaryka : sborník referátů z mezinárodní konference / sest. M. L. Neudorflová. - Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2004. - S. 62–97.
- Paměť lidí a budov. - In: Odkaz: listy Masarykovy společnosti - Č. 20–21. - Praha : Masarykova společnost, 2004. - S. 49–51.
- Protichůdné názory české společnosti na vzdělávání dívek a žen v 19. století. - In: F. L. Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století : sborník referátů z vědecké konference konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 v Semilech / sest. I. Navrátil. - Semily : Státní okresní archiv, 2003. - S. 166–181.
- Odraz požadavku všeobecného volebního práva žen v Národních listech 1906–1908. - In: Charlotta G. Masaryková : sborník příspěvků z konference ke 150. výročí jejího narození konané 10. listopadu 2000 / sest. M. L. Neudorflová. - Praha : Masarykův ústav Akademie věd ČR, 2001. - S. 153–169.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map