WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BÍNA, Daniel, Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra slovanských jazyků a literatur, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 387 773 129
Bydliště / Home address Vodňanská 8, 370 11 České Budějovice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 723 039 725
E-mail / E-mail address danbina@pf.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Linguistics
Literary criticism (history)
Philosophy and aesthetics
Linguistics - Comparative linguistics
Literary criticism (history) - Comparative literature
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Linguistics - General linguistics
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - History
Czech studies - Linguistics
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - O motorickém dění v poezii. Nad textem Jana Mukařovského. - In: Nyelv-Stílus-Irodalom. Sborník univerzity ELTE. - Budapest, 1998. - S.74-78.
- Bohemismy v nejstarších polských literárních textech. - In: Polono-Hungarica (8). Sborník ELTE. - Budapest, 2000. - S. 243-248.
- Texty, technológie a pedagogika médií. - In: Technológia vzdelávania. - Č. 2 (2003), s. 14-17. - (Nitra)
- Idea regionu a pravděpodobnost vymezení Vitorazska. - In: Výběr. - Č. 3 (2004), s.183-190. - (Č. Budějovice)
- Růst umu promlouvat. - České Budějovice, 2005. - 60 s. - ISBN 80-7040-799-9
- Výchova k mediální gramotnosti. - České Budějovice, 2005. - 103 s. - ISBN 80-7040-844-8

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map