WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

STELLNER, František, Doc. PhDr. Ph.D.

* 1966

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav světových dějin, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 203 ; +420 / 221 619 207
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Historiography
History
Politics, international relations
History - General history
History - Poland
History - Russia
History - Soviet Union
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Auxiliary historical sciences
Russian studies - Historiography
Russian studies - History
Polish studies - History
Polish studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruské dějiny
- dějiny východní Evropy
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Fakulta národohospodářská VŠE - člen vědecké rady
- Historický obzor - člen redakční rady
- Prague Papers on History of International Relations - člen ediční rady
- Česká společnost pro výzkum 18. století - člen
MŠMT ČR - recenzent
- oborová rada doktorského studijního programu 7105V Historické vědy, studijní obor Historie/Obecné dějiny (Filozofická fakulta UK) - člen
- oborová rada doktorského studijního programu Mezinárodní vztahy (Fakulta sociálních věd UK) - člen
- Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR - člen
Publikační činnost / Publications Bibliografie k východoevropské a slovanské problematice:

- Posmrtné osudy carské rodiny. - In: Dějiny a současnost. - Roč. 18, č. 5 (1996), s. 30-35.
- Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století : pro Research Support Scheme. - Praha, 1999. - (manuskript)
- Svržený manžel. Kateřina Veliká a Petr III. - In: Tajemství slavných. Podivuhodné příběhy světových dějin. - Praha : Akropolis, 1999. - S. 92-103.
- Sedmiletá válka v Evropě. - Praha : Libri, 2000.
- Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny. - In: Slovanský přehled. - Roč. 85, č. 3 (2000), s. 413-439.
- Zu den Ergebnissen des Siebenjährigen Kriegs in Europa. - In: Prague Papers on History of International Relations. - Sv. 4 (2000), s. 85-98.
- „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny. - In: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc. : AUC, Philosophica et Historica 2, 1998, Studia Historica IL. - Praha, 2001. - S. 51-56.
- Die Reflexion der russischen Politikauffassung in der tschechischen Gesellschaft 1849-1850. - In: Prague Papers on History of International Relations. - Sv. 6 (2002), s. 55-64.
- První ruská vladařka Žofie Alexejevna. - In: Historický obzor. - Roč. 14, č. 5-6 (2003), s. 98-106.
- Založení Petrohradu. ”Jen zvedej smělé čelo výš, Petrova tvrzi jak Rus pevná…“. - In: Historický obzor. - Roč. 15, č. 1-2 (2004), s. 2-8.
- Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století. - In: Historický obzor. - Roč. 15, č. 9-10 (2004), s. 206-211.
- Die dynastische Politik russisches Imperium im 18. Jahrhundert. - In: Prague Papers on History of International Relations. - Sv. 7 (2004), s. 33-55.
- Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké. - In: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana : Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia Historica LV. / sest. F. Stellner, M. Kovář. - Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005. - S. 409-422.
- Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve druhé světové válce /F. Stelnner, R. Soběhart. - In: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů. / sest. M. Loužek. - Praha, 2005. - S. 61-70.
- Vergleich der dynastischen Politik österreichisches, preußisches und russisches Imperium im 18. Jahrhundert. - In: Internationalen Konferenz „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“, Wien. - (v tisku)
- Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert. - In: Sborník z mezinárodní konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, 24.-25. listopadu 2005, Praha. - (v tisku)

Poznámky / Notes - Řešené granty a výzkumné záměry:

- Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, 1999
- Výzkumný záměr MŠMT č. MSM: J13/98: 112100004, Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Obraz reality ležící uvnitř i vně české společnosti v jejím kolektivním vědomí, 2000-2004
- Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání“, spolu s Františkem Bahenským, 2003-2005
- Stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung realizované na Universität Bayreuth, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2004-2005
- Návratové stipendium (Rückehrstipendium) Alexander von Humboldt-Stiftung, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2006

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map