WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BAHENSKÁ, Marie, PhDr. PhD.

* 1970

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Masarykův ústav - Archiv AV ČR, Gabčíkova 2362/10, 182 00 Praha 8
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 286 010 116
Bydliště / Home address Dolany 85, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 608 315 653
E-mail / E-mail address bahenskam@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Historiography
History
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Historiography
Czech studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura a dějiny 19. století
- ženské spolky v Praze v 19. století
- publicistika v 19. století
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století. Libri/Slon, 2. svazek edice Gender sondy, Praha 2005, 171 stran.
- Ženy ve veřejném životě ve druhé polovině 19. století. Spolek svaté Ludmily a činnost Marie Riegrové-Palacké, Český časopis historický, 103, 2005, č. 3, s. 549 – 571.
- Ženský výrobní spolek český. Český lid , 91, 2004, č.3, s. 253 – 271.
- Česká média a feminismus / Barbora Osvaldová; recenzent M. Bahenská. - In: Český lid. - Č. 3. - R. 92 (2005). - S. 219 – 221.
- Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století / Martin Franc; recenzent M. Bahenská. - In: Český lid. R. 92. - Č.4 (2005). - S. 446 – 448.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map