WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DVOŘÁK, Jiří, PhDr. et PaedDr., Ph.D.

* 1955

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav, Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 387 774 832
Bydliště / Home address Zeyerova 3, 370 01 České Budějovice
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 728 143 666
E-mail / E-mail address dvorak@ff.jcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ff.jcu.cz/ustavy/hu/personalni-slozeni/phdr-et-paeddr-jiri-dvorak-ph-d

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - General history
History - Slovakia (Slovak Republic)
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Dějiny – Česko (Československo)
- Kultura (zahrnuje i knihtisk a umění), Československo
- Dějiny – Obecné dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - ARKUM-Arbeitskreis für historische Kulturlandschafts-forschung in Mitteleuropa e. V., (Bonn 1997-dosud)
- Sdružení historiků České republiky (Historický klub 1872) Praha (1992-dosud)
- člen Komise pro historickou geografii při HiÚ AV ČR Praha pro HG a redakční rady Historické geografie při HiÚ AV ČR Praha (2002-dosud)
- člen republikového výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny při HiÚ AV ČR Praha (2002-dosud)
- Společnost pro dějiny věd a techniky asociované k Radě vědeckých společností ČR
- Historický klub při Jihočeském muzeu v ČB (2010-dosud)
Publikační činnost / Publications Výběr z publikační činnosti. Kompletní přehled na
http://www.ff.jcu.cz/publikacni-cinnost37

Monografie:

- Historický atlas měst České republiky. - Svazek č. 3 (České Budějovice). - Praha - České Budějovice, 1996. - (Spoluautor)
- Druhý odboj v názvech českobudějovických ulic. - České Budějovice, 2002.
- Historický atlas měst České republiky. - Svazek č. 11 (Český Krumlov). - Praha, 2002. - (Spoluautor)
- Druhý odboj v názvech ulic jihočeských měst. - České Budějovice, 2004.
- K historii schwarzenberských tuhových dolů v Černé v Pošumaví (Schwarzbach). - České Budějovice, 2007.


Poznámky / Notes Prezentace též na http://www.shsd.cz/

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map