WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MACH, Jaromír, Mgr.

* 1974

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 776 872 206
E-mail / E-mail address machjaromir@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruská emigrantská inteligence v meziválečném Československu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Russian People’s / Free University in Prague 1923-1945. - In: Prague Perspectives (I) : The History of East-Central Europe and Russia / (eds.) Petr Roubal, Václav Veber. - Prague : The National Library of the Czech Republic, 2004. - S. 371-390.
- Ruští filozofové v meziválečném Československu. - In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity : řada B, roč. 51. - Brno : Vydavatelství MU, 2004. - S. 126-136.
- Ruské kulturní a historické muzeum v Praze. - In: Z dějin visegrádského prostoru. Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám. - Brno : Vydavatelství MU, 2006. - S. 209-223.
- A. A. Kizevetter a jeho pražské období. - In: Slovanské historické studie (v tisku)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map