WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

SCHACHERL, Martin, PhDr. Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 383 385 170
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address reditel@gymnaziumvodnany.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Literary criticism (history)
Linguistics - Czech
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika – synchronně (stylistika)
- teorie literatury (česká literatura)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká asociace slavistů
Publikační činnost / Publications - Dvojí typ dlouhé epické věty - Alois Jirásek a Julius Zeyer. - In : Výroční sborník Společnosti Aloise Jiráska IV. (Vydaný u příležitosti 150. výročí narození A. Jiráska). - Praha, 2001. - S. 87-94.
- Stylistická charakteristika prostředků hláskových a morfologických v Zeyerově legendě Inultus z knihy Tři legendy o krucifixu.- In : Varia XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Spišská Nová Ves 28.-30.11. 2001). – Bratislava : Slovenská jazykovědná spoločnosť při SAV, 2004. - S. 144-153.
- Některé příznakové pojmenovávací funkce adjektivního atributu u J. Zeyera - pojmenování barvy. – In : Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - Řada jazykovědná, A 52, (Linguistica Brunensia), roč. 53 (2004). - Brno: Masarykova univerzita, 2004. - S. 125-133.
- Výstavba a funkce pravé strany přirovnání Julia Zeyera - In: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. - Řada jazykovědná, A 53, (Linguistica Brunensia), roč. 54 (2005). - Brno: Masarykova univerzita, 2005. - S. 163-179.
- Stylistická charakteristika slovosledného postavení shodného atributu v próze Julia Zeyera. – In : Stil, revue internationale. - Bělehrad, 2005. - S. 229-244.

Poznámky / Notes Pracoviště:
Gymnázium, Vodňany
Bavorovská 1046
389 01 Vodňany

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map