WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DROZDOVÁ, Hana, MgA.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Janáčkova akademie múzických umění, Divadelní fakulta, Mozartova 1, 662 15 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number h.drozdova@volny.cz
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history)
Philosophy and aesthetics
Translators
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - ruské drama a divadlo (především 20. a 21. století)
- židovská divadla (zejména Habima, GOSET)
- překlady současných dramat (Koljada, Sadur, Ugarov, Gremina aj.)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - "Apokalyptický realismus". - In: Rossica Iuvenum : sborník z V. mezinárodní studentské vědecké konference. – Ostrava: Ostravská univerzita, 2004.
- Rozmlouvání Niny Sadur s klasiky aneb Od Alvara ke Studentovi. - In: Rossica Iuvenum : sborník z VI. mezinárodní studentské vědecké konference. – Ostrava: Ostravská univerzita, 2005.
- Čechovovské reminiscence v dramatice Nikolaje Koljady. - In: Jak čteme ruské klasiky : sborník z konference věnované 100. výročí úmrtí A. P. Čechova. – Praha : Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2005.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map