WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DOČEKAL, Mojmír, Mgr. Ph.D.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav jazykovědy a baltistiky, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 493 229
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address docekal@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://docekal.wz.cz/nucleus3.22/index.php

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Bulgarian
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Linguistics - Polish
Linguistics - Russian
Linguistics - Serbocroatian
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Russian studies - Linguistics
Bulgarian studies - Linguistics
Croatian studies - Linguistics
Polish studies - Linguistics
Serbian studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení - člen
Publikační činnost / Publications - Posesivní reflexivum v bohemistice. – In: Sborník prací Filozofické fakulty BU A 48. - Brno : Masarykova univerzita, 2000. - S. 48-59.
- České anafory a teorie reprezentace diskurzu. – In: Jazykovědné aktuality - Praha : Jazykovědné sdružení České republiky.
- Architektura nominální fráze a její referenční potenciál. – In: Vztah langue a parole v perspektivě interaktivního obratu v lingvistickém zkoumání. - Olomouc : FFUP Olomouc, 2002. - S. 134-141.
- Sémantika pravdivostních podmínek pro i-jazyky. – In: Čeština -- univerzália a specifika : Sv. 4. - Praha : NLN, 2002. - S. 223-233.
- Několik poznámek k článku Reflexivity. - In Sborník prací Filozofické fakulty BU A 51. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 179-189.
- Formální sémantika adnominálního genitivu. – In: Čeština - univerzália a specifika : Sv. 5. - Praha : NLN, 2004. - S. 276-287.
- Pronouns and diamonds. – In: Modality in Slavonic Languages. - Mnichov : Otto Sagner, 2005. - S. 73-83.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map