WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HAŠKOVÁ, Dana, PhDr.

* 1965

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Slovanský ústav, Valentinská 1, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 800 255
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address dana.haskova...slu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Zaměření geografické / Geographical field of study
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literatura a dějiny ruské emigrace v meziválečném Československu
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Dokumenty k dějinám ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice (1919–1939) / Z. Sládek, L. Běloševská a kol. - Praha : Euroslavica, 1998. - 344 s. - (Členka autorského kolektivu)
- Duchovní proudy ruské a ukrajinské emigrace v Československé republice. 1919–1939. (Méně známé aspekty) / red. L. Běloševská a kol. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 1999. - 352 s. - (Členka autorského kolektivu)
- Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl I. (1919–1929) / red. L. Běloševská. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2000. - 368 s. - (Členka autorského kolektivu)
- Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Díl II. (1930–1939) / red. L. Běloševská. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2001. - 640 s. - (Členka autorského kolektivu)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map