WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KŘÍSTEK, Michal, PhDr. M.Phil. Ph.D.

* 1972

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 014
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address kristek@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.muni.cz/phil/people/6627

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika - stylistika, rétorika, jazyková kultura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - od r. 2004 člen Jazykovědného sdružení České republiky
- od r. 2012 zařazen do Databáze expertů Masarykovy univerzity, obor Český jazyk (http://www.online.muni.cz/experti?pid=145&sid=175:PhDr-Michal-Kristek-MPhil-PhD)
Publikační činnost / Publications - Kde, jak (a proč) hledat styl. RUSINOVÁ, E. (red.). - In: Přednášky a besedy z XLVII. ročníku LŠSS. - Brno: Masarykova univerzita, 2014. - S. 116-119. ISBN 978-80-210-6800-1.
- Mezinárodní den nesamozřejmé samozřejmosti. - Brno: muni.cz, 2013, roč. 9, únor 2013, s. 6. ISSN 1801-0806. URL
- A comparison of 20th century theories of style : (in the context of Czech and British scholarly discourses). - Brno: Masarykova univerzita, 2012. 108 s. Spisy MU, Filozofická fakulta ; č. 407. ISBN 978-80-210-5944-3.
- Stylistika češtiny : úvodní kurs (základy teorie a praktická cvičení). - České Budějovice: Nakladatelství Vlastimil Johanus, 2011. 91 s. ISBN 978-80-904247-9-1.

další položky zde: http://www.muni.cz/phil/people/6627/publications

Poznámky / Notes - Publikuje také na specializované stránce Stylistický web www.phil.muni.cz/stylistika a v internetovém časopise Linguistica Online www.phil.muni.cz/linguistica

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map