WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DAVID, Jaroslav, doc. Mgr., Ph.D.

* 1975

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 597 091 860
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 604 159 745
E-mail / E-mail address jaroslav.david@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ff.osu.cz/kcj/index.php?idc=12883

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Linguistics - Onomastics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - jazykovědná bohemistika
- onomastika
- čeština pro cizince
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Onomastická komise při Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR
Publikační činnost / Publications https://portal.osu.cz/wps/PA_Publika_n_innost_2/servlet/PublicSearch?authorIdentifier=12883

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map