WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

OSOLSOBĚ, Klára, PhDr. Dr.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 495 694
Bydliště / Home address Vackova 57, 612 00 Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address osolsobe@phil.muni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.phil.muni.cz/cest/lide/osolsobe.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - morfologie
- počítačové zpracování přirozeného jazyka
- korpusová lingvistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Vybrané publikace: wwwdata.muni.cz

- Czech Stem Dictionary. / Osolsobě, K. , Pala, K. – In: SPFFMU, A 41 (1993), s. 70-83, Brno.
- Česká formální morfologie na počítači, aneb jak se počítač učil časovat česká pravidelná a nepravidelná slovesa. - In: Přednášky a besedy z XXVII. běhu LŠSS. – Brno, 1994. - S. 16-31.
- Automatické rozpoznávání a generování českých určitých číslovek a od nich odvozených číselných pojmenování na počítači. – In: SPFFMU A 43 (1995), Brno. - S. 31-48.
- Algoritmický popis české morfologie a strojový slovník češtiny. – Brno: FF MU, 1996. - (disertační práce).
- Formale Beschreibung der tschechischen Morphologie und ihre Anwendung auf dem Gebiet der linguistischen Datenverarbeitung, - In: SPFFBU, A 44 (1996), Brno. - S. 59-70.
- Formale beschreibung der Tschechischen morphologie. - In: Uwe Junghanns, Gerhild Zybatow (Hrsg.): Formale slavistik. - Frankfurt am Main : Ververt Verlag, 1997. - S. 443-451.
- Frekvence vzorů českých sloves (na materiálu Českého národního korpusu) / Osolsobě, K., Pala, K., Rychlý, P. – In: Sas. - 59 (1998), s.265-277.
- Frekvence vzorů českých substantiv (na materiálu ČNK). / Osolsobě, K., Pala, K., Rychlý, P. – In: SPFFBU A 46 (1998), Brno. - S.77-94.
- Mluvnice versus korpus : Několik poznámek k problémům dubletních a variantních koncovek českých substantiv. - In: Čeština, univerzália a specifika III. – 2001.
- Příprava elektronických korpusů češtiny. / Hladká, Z., Osolsobě, K. - In: Přednášky a besedy z XXXIV. běhu LŠSS. – Brno, 2001. - S. 63-70.
- A Procedure for Word Derivational Processes Concerning Lexicon Extension in Highly Inflected Languages. / Osolsobě, K., Pala, K., Sedláček, R., Weber, M. - In: Proceedings of the Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC. - Las Palmas de Gran Canaria : ELRA, 2002. - S. 1254-1259.
- Encyklopedický slovník češtiny / J.Karlík, P. Nekula, M., Pleskalová. – Praha : NLN, 2002. – (70 hesel )
- Hypokoristika v korpusu soukromé korespondence KSK, SPFFBU A 53 (2005), Brno. - S.125-136.
- Korpus soukromé korespondence z hlediska morfologického značkování, SPFFBU A 54 (2006), Brno. - (V tisku).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map