WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ROMANCOV, Michael, PhDr. Ph.D.

* 1969

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 377 637 607
Bydliště / Home address Novostrašnická 3293/11, 110 00 Praha 10
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 775 697 501
E-mail / E-mail address romancov@kap.zcu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.kap.zcu.cz/katedra/curicula/romancov.htm

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History
Politics, international relations
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - General history
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Russian studies - History
Czech studies - Politics, international relations
Russian studies - Politics, international relations
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Rusko a východní Evropa - moderní dějiny, politické systémy, geopolitika, geostrategie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Mezinárodní politika - člen redakční rady
- Přítomnost - člen redakční rady
- Česká společnost pro politické vědy - člen
- Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni - člen vědecké rady
Publikační činnost / Publications - Central Europe and East Asia – an attempt in geopolitical comparison. - In: Political Changes in the Czech Republic and Taiwan: Comparison / sest. B. Hnízdo. – Praha : IPS UK FSV, 2001. – S. 69-75.
- „Přežití“ střední Evropy optikou politické geografie. - In: Perspektivy regionu střední Evropa / sest. L. Cabada. – Plzeň : ZČU, 2002. – S. 69-84. - ISBN 80-7082-884-6
- Kudy povede hranice doteku. - In: Přítomnost. - Léto 2002, s. 18-20.
- The Shrinking of Russia. - In: The New Presence. - Winter 2002.
- Geopolitické perspektivy České republiky v Evropě. - In: Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii : Část 1, Umění vládnout, ekonomika, politika / sest. J. Kabele, L. Mlčoch, S. Pscheidt. – Praha : Matfyzpress, 2002. – S. 340-353. - ISBN 80-86732-00-2
- Evropské politické a ekonomické instituce / M. Romancov, E. Romancovová. - Praha : Eurolex Bohemia, 2002. - 150 s.
- Od geopolitiky k astropolitice. - In: Přítomnost. - Zima 2003, s. 15-17. – [Anglicky : From geopolitics to astropolitics. - In: The New Presence. - Spring 2003, s. 19-21.]
- Když je Rusko slabé, příroda ho nechrání. - In: Mezinárodní politika. - Roč. 27, č. 8 (2003), s. 9-10.
- Prostor a bezpečnost v geopolitické perspektivě. - In: Bezpečnost a strategie. Východiska – Stav – Perspektivy / Š. Waisová a kol. – Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003.
- Evropa jako globální poltický region. - In: Evropská unie: Rozšíření, reforma a globální výzvy 21. století / sest. I. Maryška. – Praha : Klub mladých Evropanů, 2003. – S. 24-38. - ISBN 80-239-1364-6
- Rusko: svaté, milované, široké. - In: Přítomnost. - Podzim 2004, s. 24-26.
- NATO, Evropská unie, Česká republika a maritimní bezpečnost. - In: Plzeňské rozhovory 2004, sborník z konference. - Plzeň, 2004. - S. 83-87. - ISBN 80-239-3926-2 [Anglicky : NATO, the European Union, the Czech Republic and maritime security. - In: Pilsen Talks 2004, proceeding of the conference. - Pilsen, 2004. - S. 83-87.]
- Geopolitický význam Indického oceánu v minulosti a dnes. - In: Mezinárodní politika. – Roč. 28, č. 10 (2004), s. 22-24.
- Mother Russia. - In: The New Presence. - Winter 2004.
- Ruské produktovody a střední Evropa / sest. M. Romancov, B. Litera a kol. – Praha : Eurolex Bohemia, s.r.o., 2003. – 241 s. - ISBN 80-86432-47-5
- The Greater the Lie. - In: The New Presence. - Autumn 2005, s. 23-24.
- EU, NATO a Rusko po rozšíření 2004. - In: Rozvoj české společnosti v Evropské unii II. / sest. V. Kotábová, I. Prázová, O. Schneider. – Praha : Matfyzpress, 2004. – S. 311-318. - ISBN 80-86732-35-5
- Geopolitické kontury možného rozšíření Evropské unie. - In: Kam kráčíš, Evropská unie? / sest. M. Klíma, J. Bureš. Plzeň : Aleš Čeněk, 2005. – S. 164–174. - ISBN 80-86898-30-X
- Špatná správa pro ruskou demokracii. - In: Přítomnost. - Léto 2005, s. 30-31.
- Geopolitické determinanty bezpečnostní politiky Evropské unie. - In: Bezpečnostní (ne)stabilita / sest. J. Závěšický. – Praha : Klub mladých Evropanů, 2005. – S. 38-45. - ISBN 80-239-5598-5

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map