WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

ŽÁČEK, Rudolf, Prof. PhDr. Dr.

* 1948

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Bezručovo náměstí 14, 746 01 Opava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address rudolf.zacek@fvp.slu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
History
Politics, international relations
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
History - Poland
History - Russia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Auxiliary historical sciences
Czech studies - History
Russian studies - History
Polish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny česko-polských vztahů
- dějiny Slezska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Slezský sborník - vedoucí redaktor
- Časopis Slezského zemského muzea - člen redakční rady
- Těšínsko - výkonný redaktor
- Studia Slaskie (Opole) - člen redakční
Publikační činnost / Publications - Slezsko v církevních statistikách olomoucké diecéze (arcidiecéze) z 2. pol. 18. - 1. pol. 19. stol. / R. Žáček, I. Korbelářová. - Zvl. otisk Časopisu Slezského zemského muzea. - Roč. 44-45 (1995-1996), Opava 1998.
- Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 1939-1945. - Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2000. - 120 s. - (Studie o Těšínsku : 16)
- Projekt československo-polské konfederace v letech 1939-1943. - Opava, 2001. - 248 s.
- Statisticko-topografický popis Těšínského kraje ze 40. let 19. století / R. Žáček, I. Korbelářová. - Zvl. Otisk Časopisu Slezského zemského muzea v Opavě : série B. - Roč. 48-49 (1999-2000) ; Opava : Středisko pro vydávání historických pramenů, 2002. - 173 s.
- Dějiny Slezska v datech. - Praha : Libri, 2004. - 546 s.
- Slezsko. Malé dějiny států. - Praha : Librí, 2005. - 214 s.Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map