WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KALINA, Petr Ch., Mgr.

* 1978

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 549 497 478
+420 / 549 497 478
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address chinin@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://wwwdata.muni.cz/people/?PID=54244

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Culture (including book printing and art)
Etnography, folklore and ethnology
Linguistics
Literary criticism (history)
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Translators
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
History - Lusatia
Etnography, folklore and ethnology - Ruthenians
History - Soviet Union
History - Sub-Carpathian Ukraine
History - Ukraine
Linguistics - Ukrainian language
Literary criticism (history) - Ukrainian literature
Etnography, folklore and ethnology - Ukrainians
Etnography, folklore and ethnology - Wends
Zaměření geografické / Geographical field of study Ruthenian studies - Culture (including book printing and art)
Ukrainian studies - Culture (including book printing and art)
Ruthenian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Serbian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ukrainian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Ukrainian studies - History
Ruthenian studies - History
Serbian studies - History
Ukrainian studies - Linguistics
Ukrainian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - hudební slavistika (ukrajinská a lužickosrbská hudba)
- slovanská etnomuzikologie
- ukrajinská hudební kultura
- hudební kultura Lužických Srbů
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Neznámý Mykola Lysenko. - In: Opus musicum. - Roč. 34, č. 1 (2002), s. 4-12.
- Lužickosrbské housle. Stav a perspektivy bádání. - In: Miscellanea doctorandica I. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. - S. 63-65.
- Refleksija tvorčosti Mykoly Lysenka v Čechiji. - In: Problemy slovjanoznavstva. Zbirnyk naukovych prac. - Lviv : Lvivskyj nacionalnyj universitet imeni Ivana Franka, 2004. - S. 35-43.
- Uročyste vidkryttja pamjatnyka Ivanu Kotljarevskomu u Poltavi v 1903 r. - In: Ukrainica brunensia I. - Ukrajinistika - minulost, přítomnost, budoucnost. - Brno : Ústav slavistiky FF MU, 2004. - S. 343-348.
- Mykola Lysenko v Praze. - In: Opus musicum. - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 18-20.
- Kdo je "známý český muzikant Reyer"?. - In: Opus musicum. - Roč. 37, č. 3 (2005), s. 21-22.
- Kolessa, Mykola Filaretovyč. - In: Český hudební slovník osob a institucí. - Brno : Ústav hudební vědy Filozofické fakulty MU, 2005.
- Reflexe života a díla Mykoly Lysenka v českém prostředí do roku 1912. - In: Acta musicologica. - Č. 1 (2006).

- Úplná bibliografie ZDE.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map