WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HORÁK, Vladimír Jaromír, Mgr. PhD.

* 1960

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra filozofie, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 596 160 439
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address vladimir.horak@osu.cz ; vjh@volny.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.streetart.ic.cz

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Archaeology
Culture (including book printing and art)
Etnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies (Baltic Slavs and Prussians including)
Historiography
History
Politics, international relations
Theology, religion and religiousness
Linguistics - Czech
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
History - General history
History - History of Slavonic nations
Linguistics - Onomastics
Etnography, folklore and ethnology - Polish
Etnography, folklore and ethnology - Russians
Etnography, folklore and ethnology - Slavonic nations
Etnography, folklore and ethnology - Slovaks
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Archaelogy
Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Russian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Polish studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovak studies - Ethnography, folklore and ethnology
Slovene studies - Ethnography, folklore and ethnology
General and comparative Slavonic studies - General and comparative Slavonic studies
Czech studies - Historiography
Czech studies - History
Czech studies - Linguistics
Czech studies - Politics, international relations
Czech studies - Theology, religion and religiousness
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - etnologie
- kulturní a sociální antropologie
- etnografie
- sociologie
- sociologie migrace
- sociologie rodiny
- sociální patologie
- kulturologie
- světová náboženství
- archeologie
- dějiny umění
- dějiny kultury
- muzeologie
- vlastivěda
- poezie, umělecká a dokumentační fotografie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Národopisná společnost v Praze
- Vlastivědná společnost muzejní v Olomouci
- Muzejní a vlastivědná společnost v Brně
- Matice moravská v Brně
Publikační činnost / Publications - Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte / sest. V. J. Horák, Nicole Hirschler-Horáková. - Osnabrück, 1999.
- Podkovy Ódinova koně. - Moravský Beroun, 2002.
- Handbuch Tschechien Slowakei Kontakte online / sest. V. J. Horák, Nicole Hirschler-Horáková. - Druhé vydání. - Osnabrück, 2005.
- Sociologie pro nesociology : Text pro distanční studium. -Ostrava, 2005.
- O historii Moravy. - In: Stráž lidu. - Č. 149. - Olomouc, 1985. - Str. 2
- Zámek Přestavlky v plné kráse. - In: Nové Přerovsko. - Č. 31. - Přerov, 1986. - Str.4
- Hradiska na Moravě. - In: Stráž lidu. - Č. 137. - Olomouc, 1987. - Str. 4
- Národopisný večer. - In: Stráž lidu. - Č. 143. - Olomouc, 1987. - Str. 4
- Večery pod lampou. - In: Informace KVČ na okrese Olomouc. Č. 1. - Olomouc, 1988. - Str.22
- V. a IV. setkání Týnců. - In: Informace KVČ na okrese Olomouc. - Č.2. - Olomouc, 1988. - Str. 19
- Děti a hanácký folklór ve Velkém Týnci. - In: Informace KVČ na okrese Olomouc. - Č. 2. - Olomouc, 1989. - Str. 12
- Pohled do minulosti. - In: Velký Týnec-historie a současnost. - Velký Týnec, 1989. - Str. 4-5.
- Egon Bondy-klasik českého undergroundu. - In: Velkotýnecké listy. - Č. 1. - Velký Týnec, 1990. - Str. 8-9.
- Underground a druhá kultura. - In: Velkotýnecké listy. - Č. 4. - Velký Týnec, 1990. - Str. 8.
- Jízda a honění králů na Hané. - In: Nové Přerovsko. - Č. 26. - Přerov, 1990. - Str. 5.
- Z panství Lobkoviců na Přerovsku (o Gustavu Merettovi). - In: Nové Přerovsko. - Č. 51-52. - Přerov, 1990. - Str. 4.
- Než prišel den přeslavný. - In: Hanácké noviny. - Č. 124. - Olomouc, 1990. - Str. 9.
- Pověst o pokladu. - In: Přerovsko. - Č. 19. - Přerov, 1991. - Str. 4.
- Učitel, malíř a cestovatel František Pospíšil. - In: Přerovsko. - Č. 38. - Přerov, 1991. - Str. 5.
- Pomocník a ochránce ve všech nesnázích (kult svatého Mikuláše na Hané). - In: Hanácké noviny. - Č. 208. - Olomouc 1991. - Str. 9.
- Prezident Tomáš Garrigue Masaryk ve Velkém Týnci u Olomouce. - In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč.XLIII. -Č. 4. - Brno, 1991. - Str. 477-478.
- Svátky jara na Hané : návrat k lidovým obyčejům. - In: Puls. - Č. 35. - Olomouc, 1992. - Str. 4.
- Magická moc vejce : archeologie vypovídá o životě našich předků. - In: Puls. - Č. 32. - Olomouc, 1992. - Str. 4.
- Rozzářené dětské a smutné zvířecí oči. - In: Hanácké noviny. - Č. 113. - Olomouc, 1992. - Str. 4.
- Třetí český Woodstock. - In: Metropolitan. - Č. 143. - Olomouc, 1992. - Str. 2.
- Tajemství pod dlažbou. - In: Metropolitan. - Č. 146. - Olomouc, 1992. - Str. 2.
- Štědrovečerní pokrmy v lidové tradici Hané. - In: Národopisná revue. - Č. 3-4. - Strážnice, 1992. - Str. 137.
- Strom v magii a v lidové kultuře. - In: Studie Muzea Kromeřížska. - 92/93. - Kroměříž, 1993. - Str. 57-61.
- Jak se kácel máj ve Vlkoši. - In: Hanácké noviny. - Č. 128. - Olomouc, 1993. - Str. 7.
- Ze života pastýřů na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 280. - Olomouc, 1993. - Str. 10.
- Pomůžete při pátrání? : Památkáři hledají dřevěnou studnu. - In: Puls. - Č. 29. - Olomouc, 1993. - Str. 5.
- Vaření povidel na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 86. - Olomouc, 1993. - Str. 8.
- Zvyky a obyčeje adventního období na Hané i jinde. - In: Lidová kultura na Hané. - Olomouc, 1993. - Str. 119-124.
- Velikonoční obřadní lomození na Hané. In: Hanácké noviny. - Č. 78. - Olomouc, 1994. - Str. 10.
- My tři králi... - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 6-7.
- Kaple svatého Františka v Kokorách. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 18-19.
- Pověst o pokladu ze zbojnické debře v lese Dubině ve Staré Vsi. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 50.
- František Pospíšil. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 79-80.
- Tataři ve Staré Vsi. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1995. - Str. 112-113.
- Nový rok : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanacké noviny. - Č. 3, Olomouc 1995, str. 8.
- Tři králové : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 6. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Zabijačka (výroční obyčejová tradice na Hané). - In: Hanácké noviny. - Č. 9. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Přástky a dračky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č.15. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Hromnice : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 18. - Olomouc, 1995. - Str 8.
- Byla svatá Dorota... : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 21. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Ostatky-hanácké právo : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 24. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Ostatky-obchůzky s medvědem : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 27. - Olomouc, 1995. - str. 8.
- Popeleční středa a postní doba : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 30. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Na svatého Řehoře : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 33. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Na svatého Josefa : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 36. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Smrtná neděle : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 39. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Květná neděle : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 42. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Velikonoce : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 45. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Neděle a pondělí velikonoční : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 48. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Svatý Jiří a svatý Marek : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 51. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Filipojakubská noc a první máj : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 54. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatý Florián : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 57. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Slavnost kácení máje : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 63. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Letnice-svátky svatodušní : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 66. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Jízda krále a královničky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 69. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svátek Božího Těla : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 72. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Svatojánská noc : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 78. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Doba žní na Hané : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 86. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Hanácké dožínky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 92. - Olomouc, 1995. - Str. 8.
- Svátky Nanebevzetí a Narození Panny Marie : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 104. -Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Dočesná po hanácky : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 107. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Ruční mlácení obilí na Hané : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 113. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Či só hode? Naše! : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 119. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Císařské hody : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 122. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svátek Všech svatých : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 130. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatý Martin : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 133. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatá Cecílie a svatá Kateřina : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 139. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Období adventu : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 142. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatý Mikuláš : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 145. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svatá Lucie : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 148. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Svátky vánoční : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 151. - Olomouc, 1995. - Str. 10.
- Silvestrovská noc : výroční obyčejová tradice na Hané. - In: Hanácké noviny. - Č. 153. - Olomouc, 1995. - Str. 12.
- Homo Predmostensis a Karel Jaroslav Maška. - In: Střední Morava 1. - Olomouc, 1995. - Str. 98-100.
- Podomní obchodníci, řemeslníci a další pocestní na Hané. - In: Střední Morava 2. - Olomouc 1996. - Str. 79-82.
- Obyčej vynášení smrti a přinášení máje o Smrtné a Květné neděli na Hané. - In: Střední Morava 3. - Olomouc, 1996. - Str. 58-67.
- Kaple Panny Marie Bolestné v lese Dubině u Staré Vsi. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1996. - Str. 20-21.
- Vodníci ve Vlkoši. - In: Kalendář Hanáckých novin, Olomouc, 1996. - Str. 30-31.
- Zaniklá obec Tršaly na Přerovsku. - In: Kalendář Hanáckých novin. - Olomouc, 1996. - Str. 124-125.
- Konstrukce hospodářského vozu na Hané v kresbách Františka Pospíšila. - In: Střední Morava 5. - Olomouc, 1997. - Str. 75-80.
- Náboženství našich prapředků / sest. Vladimír Podborský ; recenze knihy J. V. Horák. - Brno, 1994. - In: Časopis Matice moravské. - R. CXVI. - Č. 2 (1997). - Brno, 1997. - Str. 466-470.
- Advent a vánoce na Hané / sest. Hana Ševcíková ; recenze knihy J. V. Horák. - In: Střední Morava. - Č. 4 (1997). - Str. 128. - Olomouc, 1996.
- Stará Ves : Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996. - In: Vlastivědný věstník moravský. - Roč. XLIX. - Č. 4. - Brno, 1997. - Str. 394.
- Vežky : Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku za rok 1996. - In: Vlastivědný věstník moravský. - R. XLIX. - Č. 4. - Brno, 1997. - Str. 397.
- Kácení máje na Hané. - In: Střední Morava 6. - Olomouc, 1998. - Str. 84-86.
- Klangerlebnis mit 2000 Pfeilen : Internationales Orgelfestival / sest. J. V. Horák a Nicole Hirschler. - In: Prager Zeitung. - Č. 35. - Praha, 1998. - Str. 4.
- Im Namen des nördlichen Lebensbaumes : Glockengiessen ist Schwerstarbeit / sest. J. V. Horák a Nicole Hirschler. - In: Prager Zeitung. - Č. 41. - Praha, 1998. - Str. 4.
- Keltern nach alter Tradition : Schon die Römer kultivierten Wein in Südmähren / sest. J. V. Horák a Nicole Hirschler. - In: Prager Zeitung. - Č. 43. - Praha, 1998. - Str. 9.
- Oslava vánočních svátků v německých jazykových oblastech. - In: Bruntálský region. - Č. 51-52. - Bruntál, 1998. - Str. 25.
- Slaný důl u Přerova. - In: Hanácký kalendář. - Olomouc, 1999. - Str. 60-61.
- Les Zvoňák. - In: Hanácký kalendář. - Olomouc, 1999. - Str. 111-112.
- Jaro u nás. - In: Dětství v Seifenmühle. - Moravský Beroun, 2000. - Str. 10-14.
- Tut Scheiden wirklich weh ? : Tschechen und Slowaken um Normalität. - In: MitOst-Magazin. - Č. 6. - Dortmund, 2000. - Str. 16-17.
- Tut Scheiden wirklich weh? - In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. - Nr. 261/45D. - Verlagsbeilage Tschechische Republik. - Frankfurt, 1999. - Str. B2.
- Žne a dožínky v Nízkém Jeseníku. - In: Čas. - R. IX. - Č. 8. - Moravský Beroun, 2000. - Str. 6.
- Některé obyčeje jarně novoročního cyklu u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku. - In: Národopisná revue. - Č. 1. - Strážnice, 2001. - Str. 43-47.
- Museumsdorf Cloppenburg, Niedersächsisches freilichtmuseum. - In: Národopisná revue 2. - Strážnice, 2001. - Str. 111. - (recenze publikace).
- Jarní lidové zvyky v Nízkém a Hrubém Jeseníku. - In: Čas. - R. 10. - Č. 4-5. - Moravský Beroun, 2001. - Str. 4.
- Noc čarodějnic. - In: Čas. - R. X. - Č. 9. - Moravský Beroun, 2001. - Str. 4.
- Vom Wandel und Erneuerung / sest. J. V. Horák a Petra Schilm). - In: Nordwest Zeitung. - R. 57. - Č. 150. - Oldenburg, 2002. - Str. R4.
- Anna Selbdritt-ein Dreigenerationenbild : Kunstwerk des Monats / sest. J. V. Horák a Petra Schilm. - In: Jahrbuch des Landesmuseums Oldenburg 2002. - Oldenburg, 2003. - Str. 63-66.
- Die St. Andreas-Kirche in Cloppenburg-Krapendorf. - www.museumsdorf.de. - prezentace na internetu a na domovských stránkách Museumsdorf Cloppenburg. - Cloppenburg, 2002.
- Den svatého Mikuláše ve zvykoslovné tradici českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku. - In: Národopisný věstník. - XX(62). - Praha, 2003. - Str. 26-38.
- Velikonoční obřadní lomození u českého a německého etnika v oblasti Hané a Nízkého Jeseníku. - In: Národopisná revue 1. - Strážnice, 2004. - Str. 39-45.
- Cestou, necestou : medailon věnovaný Jiřímu Neduhovi. - In: Zase-to. - 5 (2004). - Ostrava, 2004. - Str. 36-38.
- Přelomová období jako součást výroční obyčejové tradice lokálního společenství ve vztahu k ideji věčného návratu, periodické regenerace a učení o archetypech v pojetí Mircei Eliadeho. - In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. - Ostrava, 2005.
- Grenzen und Differenzen : Zur Machtsozialer und kultureller Grenzziehungen. - hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte. - Dresden, 2005.
- Ostravská zákoutí. - Ostrava, 2005. - (spoluautor).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map