WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MOTYČKOVÁ, Dana, PhDr. CSc.

* 1961

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Etnologický ústav, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 222 828 605
Bydliště / Home address Ortenovo náměstí 1311/17, 170 00 Praha 7
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 220 803 184
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address motyckova@eu.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.eu.cas.cz/bio_Motyckova.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - lidové léčitelství
- lidové stavitelství
- počítačové zpracování dokumentačních sbírek
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Česká národopisná společnost - členka
Publikační činnost / Publications - Lidové léčitelství a jeho etnografický výzkum. – In: Český lid. - Roč 79, č. 4 (1992), s. 354-365.
- Komunikační prostor a hodnotové orientace vesnické společnosti / D. Motyčková, Z. Hanzl, V. Hrníčko. - In: Československo ve 21. století [První etapa projektu]. – Olomouc : Univerzita Palackého – Přírodovědecká fakulta, 1992. - S. 252-273.
- Počítačové zpracování fotodokumentačních sbírek ÚEF AV ČR / D. Motyčková, B. Gergelová. - In: Česká lidová kultura a střední Evropa / ed. M. Tomandl. – Praha : Ústav etnologie FF UK, 1996. – S. 46-48.
- Účast D. Stránské na Soupisovém výzkumu NSČ. - In: Lidová kultura 20. století, její výzkum, dokumentace a prezentace. Národopisný věstník. - Č 15-16 (1999), s. 99-102.
- Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. Výběrová bibliografie. – Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2003. - 141 s.
- Jiným pomáhala, na sebe zapomněla. – In: Regenerace. – Roč. 11, č. 11 (2003), s. 16-17. – (o léčitelce Charlotte Hanselové, 1913-1987)
- Všechno je v myšlenkách. Vzpomínka na léčitele Václava Vávru (1932-1991). – Regenerace. – Roč. 12, č. 3 (2004), s. 20-21.
- Láska je největší tvůrčí prvek. – In: Regenerace. – Roč. 12, č. 5 (2004), s. 3-7. - (o léčiteli Jindřichu Pasekovi, nar. 1928)
- Léčitelské rody v Čechách (1). Rod Pichů (Pechanců) [z Hořiček]. – In: Regenerace. – Roč. 12, č. 8 (2004), s. 22-23.
- Léčitelské rody v Čechách (2). Severočeský Faust [rod Kittelů ze Šumburku]. – In: Regenerace. – Roč. 12, č. 9 (2004), s. 22-23.
- Léčitelské rody v Čechách (3). Proslulé masti „báby z Mrtníka“ [Anna a Marie Brejchalovy]. – In: Regenerace. – Roč. 12, č. 10 (2004), s. 28-29.
- Léčitelské rody u nás (4). Napraviači na Valašsku [Jan Froliš z Bohuslavic nad Vláří a Václav Štach z Pozděchova]. – In: Regenerace. – Roč. 12, č. 11 (2004), s. 22.
- Léčitelské rody u nás (5). Zaříkávačka Lemónka. [z Ořechoviček u Brna]. – In: Regenerace. – Roč. 12, č. 12 (2004), s. 23.
- Léčitelské rody u nás (6). Bohyňování s čítanou vodičkou. – In: Regenerace. – Roč. 13, č. 1 (2005), s. 24.
- Fotografie jako součást dokumentace Zaměřovací akce České akademie věd a umění (1941-1946) / D. Motyčková, K. Sedlická. - In: Fotografie jako dokumentační pramen. 20. sympozium ve Strážnici, 15.-16.9.2004. - S. 83-90.
- Obrazová a písemná dokumentace hospodářských objektů v jižních Čechách ve fondu Zaměřovací akce ČAVU (1941-1946). Zpřístupnění fondu a možnosti širokého badatelského využití / D. Motyčková, K. Sedlická. - In: Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy. – Praha : Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha, 2005. – S. 29-35.
- Rozloučení s Jindřichem Pasekou / D. Motyčková, P. Brzáková. – In: Regenerace. – Roč. 13, č. 8 (2005), s. 4-7.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map