WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PAPCUNOVÁ, Jana, PhDr.

* 1955

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení vědeckých informací, Valentinská 1, 116 46 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 818 182
Bydliště / Home address U Santošky 11, 150 00 Praha 5
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 251 565 167
Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address papcunova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bibliografie lingvistiky (bohemistiky, slavistiky)
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Bibliografie české lingvistiky [za léta 1992-98] / J. Papcunová, A. Nejedlá. - Praha : ÚJČ AV ČR 2001-2006. – 5 sv.
- Czech Studies / J. Papcunová, M.Nováková. – In: The Year’s Work in Modern Language Studies [příspěvky za léta 1992-2005]. – London : Maney & Son, 1993-2005. - (Příspěvky za léta 1992-2005)
- Język czeski. – In: Bibliografia językoznawstwa slawistiycznego. – Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, 1999-2003. - (Příspěvky za léta 1995-1998)
- Czech – Tchèque. - In: Bibliographie linguistique. – Dordrecht : Kluwer/Springer, 2004-2005. - (Příspěvky za léta 2000-2002)
- Czech Language. – In: International Bibliography of Books and Articles on the Modern Languages and Literatures. – New York : The Modern Language Association of America, 1996-2005. - (Příspěvky za léta 1995-2005)

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map