WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

LAŠŤOVIČKOVÁ, Michaela, Mgr.

* 1964

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení stylistiky a sociolingvistiky, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 718 944
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Theology, religion and religiousness
Linguistics - Applied linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Culture (including book printing and art) - Czechoslovakia
Linguistics - General linguistics
History - History of Slavonic nations
Linguistics - Study of translation
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - tematika církevního jazyka a jazyka liturgie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - K volbě hymnů "Denní modlitby církve". - In: Parémie národů slovanských. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2003. - S. 199-204.
- Kněží jako nositelé spisovnosti? / M. Grygerková, M. Lašťovičková. - In: Spisovnost a nespisovnost - zdroje, proměny a perspektivy : 10. 2. 2005 - 12. 2. 2005 Brno - Šlapanice. - Brno : Masarykova univeszita, 2004. - S. 234-237.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map