WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

LIŠKOVÁ, Michaela, Mgr.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení současné lexikologie a lexikografie, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 226 228 037
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 234 139 467
Mobil / Mobile number +420 / 603 419 202
E-mail / E-mail address liskova@ujc.cas.cz ; liskova@fox1.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://www.ujc.cas.cz/lide/people.php?man=mcerna

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika - lexikografie, počítačový slang
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné aktuality - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Jak se bude jmenovat váš počítač? / Michaela Černá. – In: Čeština doma a ve světě. – Č. 1 (2000), s. 10-11.
- Otec vlasti a otec národa / Michaela Černá. – In: Český jazyk a literatura. - 9-10 (2000-2001), s. 245.
- Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil? / Michaela Černá. – In: Čeština doma a ve světě. – Č. 1-2 (2004), s. 84-88.
- Počítačový slang / Michaela Černá. – In: Studentská vědecká konference 2004 / sest. V. Sýkora, A. Jančařík. - Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2004. – S. 322-330.
- K tvoření slov v počítačovém slangu / Michaela Černá. – In: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis Series Bohemistica, vol. III - MMV, EUROLINGUA 2004. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. – S. 63-67.
- Některé komunikační a mluvnické aspekty počítačového slangu / Michaela Černá. – In: Sborník z V. mezinárodního setkání mladých lingvistů v Olomouci 2004. - (V tisku)
- Přeřeknutí v přednáškových textech / Michaela Černá. – In: Sborník z VI. mezinárodního setkání mladých lingvistů v Olomouci 2005. - (V tisku)
- Trapková, Chvála: Rodina jako sociální děloha. – In: Čeština doma a ve světě. – Č. 3-4 (2005), s. 159-161.
- Matka ještě večer prala, ale unavený otec si šel lehnout (Nad příkladovými větami v Mluvnici češtiny 3). – In: Čeština doma a ve světě. – Č. 3-4 (2005), s. 150-151.
- Co je to loft? – In: Naše řeč. – Č. 4 (2005), s. 223.
- Konference Čeština na internetu / M. Lišková, J. Táborský. – In: Jazykovědné aktuality. - Roč. 42, č. 3-4 (2005), s. 63-65.

Poznámky / Notes - Do roku 2005 publikovala pod příjmením Černá.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map