WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BACHMANNOVÁ, Jarmila, PhDr. CSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, Katedra ruského a francouzského jazyka, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 257 531 988
+420 / 257 531 761
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address bachmannova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - České nářeční texty. - Praha : SPN, 1976. - 425 s., 1 mapa. (Spoluautorka)
- K přízvuku na penultimě v severovýchodních Čechách / J. Bachmannová, L. Bachmann. - In: Studia z filologii polskiej i słowiańskiejю . Roč. 15 (1976), s. 95-100. (Warszawa)
- Změny v sklářském názvosloví z oblasti Podkrkonoší. - In: Dialektologický zborník. – Sv. I. – Bratislava, 1980. – S. 127-129.
- Mluvený projev spisovný a nespisovný. – In: Naše řeč. – Roč. 78, č. 4 (1995), s 197-201.
- Nářeční prvky v současné komunikaci. (Na materiále ze severního Železnobrodska). - In: Spisovnost a nespisovnost dnes. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. – Brno : MU, 1966. – S. 134-138.
- Moravanky v Praze. – In: Naše řeč. – Roč. 79, č. 4 (1996), s. 207-211.
- „Škola náz zďelává v mnoha smňerech…“ – In: Český jazyk a literatura. – Roč. 46, č. 9/10 (1996), s. 199-203.
- Tradiční dialekt a mluva mládeže na Železnobrodsku. - In: Český jazyk na přelomu tisíciletí / sest. F. Daneš a kol. – Praha : Academia, 1997. - S. 183-192.
- Mluva mládeže v Podkrkonoší. – In: Naše řeč. – Roč. 80, č. 4 (1997), s. 184-189.
- Podkrkonošský slovník. Praha : Academia, 1998. - 265 s.
- Jak se mluví v Čechách. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí / J. Bachmannová, P. Jančák. - Praha : Academia, 2000. - (CD s obsáhlou výkladovou přílohou)
- Lidové názvosloví korálkářské na Železnobrodsku a jeho proměny. - In: Termina 2000, sborník příspěvků z konference. – Praha : Galén, 2001. – S. 144-146.
- Svědectví archivních magnetofonových nahrávek o jazyce českých enkláv v Polsku. – In: Naše řeč. – Č. 4 (2001), s. 184-191.
- Jak se mluvilo v českých vesnicích v cizině. Autentické zvukové ukázky z českých nářečí / J. Bachmannová, P. Jančák. - Praha : Academia, 2002. - (CD s obsáhlou výkladovou přílohou)
- Skupina nářeční česká (nářečí česká v užším smyslu). - In: Encyklopedický slovník češtiny. – Praha : NLN, 2002. – S. 393-396.
- První česká „isofona“ (K 90. výročí Frintovy jazykovězeměpisné ankety). – In: Naše řeč. – Č. 5 (2003), s. 225-240.
- Tradiční podkrkonošský dialekt v mluvě tří generací. – In: Čeština doma a ve světě. – Roč. 13, č. 1/2 (2005), s. 23-28.
- Izoglosy nářečního mikroregionu (Na materiálu korespondenční ankety ÚJČ z Podkrkonoší). – In: Naše řeč. - Č 4 (2005), s. 169-174.
- Okrajové úseky severovýchodočeské nářeční oblasti (Na materiálu korespondenční ankety ÚJČ). – In: Naše řeč. – Č. 1 (2007).
- Český jazykový atlas - Díly 1-5. - Praha : Academia, 1992, 1997, 2002, 2004, 5. díl (členka autorského kolektivu).

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map