WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KLOFEROVÁ, Stanislava, PhDr. CSc.

* 1955

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address Brno
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number +420 / 732 228 500
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Linguistics
Linguistics - Comparative linguistics
Linguistics - Czech
Linguistics - General linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká a slovenská dialektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně - členka (1995-2000)
- Jazykovědné sdružení ČR - místopředsedkyně brněnské pobočky (1998-2006)
- oborová rada Grantové agentury ČR č. 9 (humanitní a filologické vědy) - členka (2004-2006)
Publikační činnost / Publications - U nás ve Vídni. Vídeňští Češi vzpomínají / J. Balhar, S. Kloferová, J. Vojtová. – Brno : Masarykova univerzita, 1999. - 142 s.
- Die Struktur der Benennung im Sprachkontakt. – In: Erträge der Dialektologie und Lexikographie. Festgabe für Werner Bauer zum 60. Geburtstag / sest. H. Tatzreiter, M. Hornung, P. Ernst. – Wien : Edition Praesens, 1999. – S. 289-302.
- Český jazykový atlas – sv. 3 / sest. J. Balhar a kol. – Praha : Academia, 1999. - 577 s. – (členka aut. kolektivu)
- Mluva v severomoravském pohraničí. – Brno : Masarykova univerzita, 2000. - 130 s.
- Areálová lingvistika, etymologie a šťastné dřevo. – In: Studia etymologica Brunensia – sv. 1 / sest. I. Janyšková, H. Karlíková. – Praha : Euroslavica, 2000. – S. 277–282.
- Vlastní jména v Českém jazykovém atlase. – In: Naše řeč. – Roč. 83, č. 1 (2000), s. 10–16.
- Die Sprache der Wiener Tschechen. Forschungsstand und Ausblick. – In: Wiener Slavistisches Jahrbuch. – Roč. 46 (2000), s. 107–115.
- Český jazykový atlas – sv. 4 / sest. J. Balhar a kol. – Praha : Academia, 2002. 626 s. – (členka aut. kolektivu)
- Encyklopedický slovník češtiny / sest. P. Karlík, M. Nekula, J. Pleskalová. – Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2002. – (15 slovníkových hesel z okruhu dialektologie)
- Český jazykový atlas: neznámé nářeční areály. – In: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity A 51 - Roč. 51. – Brno, 2003. – S. 203–212.
- Areálová lingvistika a sémantické tvoření slov. – In: Studia etymologica Brunensia – sv. 2 / sest. I. Janyšková, H. Karlíková. – Praha : Lidové noviny, 2003. – S. 365–376.
- Sprachatlanten im Kontakt – Tschechisch – Deutsch. – In: Selecta Bohemico-Germanica. Tschechisch-deutsche Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur / sest. E. Eichler. – Münster-Hamburg-London : LIT Verlag, 2003. - S. 39–53.
- Sprachareale und ihr Charakter bei der Erforschung von Sprachkontakterscheinungen. Anhand des Tschechischen Sprachatlasses. – In: Deutsche und tschechische Dialekte im Kontakt / sest. A. Greule, M. Nekula. – Wien : Edition Praesens, 2003. – S. 21–36.
- K morfologickým moravismům. – In: Spisovnost a nespisovnost. Zdroje, proměny a perspektivy / sest. E. Minářová, K. Ondrášková. – Brno : Masarykova univerzita, 2004. – S. 50–54.
- Svazky izoglos v Českém jazykovém atlase: Formální deminutiva. – In: Život s morfémy. Sborník studií na počest Zdenky Rusínové / sest. P. Karlík, J. Pleskalová. – Brno : Masarykova univerzita, 2004. – S. 101–109.
- Dialektale Entlehnungen aus dem Deutschen im Tschechischen als Spiegel kultureller Beziehungen (Dialektale Areale und Sprachkontakterscheinungen). – In: Deutsche Wortforschung als Kulturgeschichte / sest. I. Hausner, P. Wiesinger. – Wien : Edition Praesens, 2005. – S. 275–286.
- Nářečně různorodá oblast. – In: Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy II (N–Ž) / sest. L. Dokoupil, M. Myška, J. Svoboda. – Ostrava : Repronis, 2005. – S. 23–25.
- K počátkům dialektologie na Moravě. – In: Oratio et ratio. Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause / S. Čmejrková, I. Svobodová. – Praha : Ústav pro jazyk český AV ČR, 2005. – S. 191–196.
- Grenzen der Sprachgrenzen. – In: Brücken. Neue Folge – vol. 13. Germanistisches Jahrbuch. Tschechien – Slowakei, 2005. - S. 47–58.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map