WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

PÁTKOVÁ, Jana, Mgr. Ph.D.

* 1973

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav východoevropských studií, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 619 218
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address patkova.jana@email.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Slovak literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Slovak studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - slovakistika – literární věda
- dějiny slovenské literatury
- kontakty české a slovenské literatury
- středoevropský literární kontext
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications - Intimní zpráva o stavu světa. - In: Texty. – Č. 11 (1998), s. 22-23.
- Osamocený člověk v krajině slov. - In: Texty. – Č. 9 (1998), s. 16-17.
- Šťastný věk mýtu neskončil! - In: Texty. – Č. 13 (1999), s. 27-28.
- Rehabilitovat symbol. - In: OS. – Č. 12 (2000), s. 76-77.
- Na počátku bylo „Azda“. - In: OS. – Č. 8 (2000), s. 74.
- Studie lidskosti. - In: Tvar. – Roč. 12, č. 8 (2001), s. 21.
- Naša minulosť v odlomenom spätnom zrkadle. - In: Tvar. – Roč. 12, č. 1 (2001), s. 21.
- Obraz slovenské literatury v časopise Tvar. - In: Zrkadlenie, zrcadlení. – Roč. 2, č. 1 (2005), s. 42-48.
- Koncepty prostoru v Rakúsově debutu Žobráci. - In: Slovenská literatúra. – Roč. 49, č. 2 (2002), s. 138-148.
- Poetika nenapísanosti jako problém tvůrčí krize. - In: OS. – Č. 7-8 (2004), s. 152-153.
- Perifernost v Rakúsově Piesni o studničnej vode. - In: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 : Majority a minority v literatuře a v jazyce / sest. Oldřich Uličný. – Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2005. – S. 120-127.

V tisku:
- Krajina jako palimpsest v Duškových prózách Strecha domu. - In: sborník z konference, Opava, 2006
- Proměny hranice v Ballekově Južnej pošte. - In: sborník z konference, Ústí nad Labem, 2006
- Metamorfózy hranice v Ballekově Južnej pošte. - In: sborník z konference Praha, 2006


Překlady:
- Uršula Kovalyk: Nevěrné ženy nesnášejí vajíčka. - In: Zrkadlenie, zrcadlení. – Roč. 2, č. 3 (2005), s. 43-45.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map