WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

RICHTEROVÁ, Alena, PhDr. CSc.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Národní knihovna ČR, Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 221 663 284
Bydliště / Home address Rostovská 9/318, 101 00 Praha 10
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address alena.richterova@nkp.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
Culture (including book printing and art)
Literary criticism (history) - Czech literature
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Auxiliary historical sciences
Czech studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - History
Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - knihověda
- dějiny knihoven
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Komise pro soupis a studium rukopisů při Archivu Akademie věd ČR
- Sdružení historiků České republiky
- Česká společnost pro výzkum 18. století
- Sborník archívních prací - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Jedna z drobných genealogických prací Bohuslava Balbína. - In: Ročenka Státní knihovny ČSR 1981/1985. – Praha : Státní knihovna ČSR, 1988. – S. 275-283.
- Soupis autografů Bohuslava Balbína z fondů Státní knihovny ČSR. – Praha : Státní knihovna ČSR, 1988.
- Podíl Kašpara Bouška na zpracování Balbínovy pozůstalosti. - In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků : sv. 5 /1988. – Praha : Státní knihovna ČSR, 1989. - S 231-241.
- Opis neznámého rukopisu Bohuslava Balbína. - In: Miscellanea oddělení rukopisů a vzácných tisků : sv. 6/1 1989. – Praha : Národní knihovna v Praze, 1991. - S 191-214.
- Osudy písemné pozůstalosti Bohuslava Balbína. - In: Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví 29.-30.11.1988. – Praha : Památník národního písemnictví – Köln (Weimar), Wien : Böhlau Verlag, 1992. – S. 259-266.
- Autografy Bohuslava Balbína v rakouské Národní knihovně ve Vídni. - In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků : sv. 10/2, 1993. – Praha : Národní knihovna ČR, 1994. – S. 421-428.
- Dva novověké rukopisy české provenience v Jagellonské knihovně v Krakově. - In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků : sv. 17/2003. – Praha : Národní knihovna ČR, 2003. – S. 204-212.
- František Martin Pelcl (1734-1801) a jeho rukopisná sbírka. - In: Opera romanica 4 (K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „ Čtenář a jeho knihovna“). – České Budějovice : Edito Universitatis Bohemiae Meridionalis, - 2003. - S. 323-337.
- Osud knihoven Bohuslava Balbína a Michala Adama Francka z Franckensteinu. - In: Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740. Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. Praha, Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24. – 27. září 2001. – Praha : Documenta Pragensia, 2005. – S. 643–651.

V tisku:

- Staré letopisy české v rukopisech z knihovny Františka Martina Pelcla. - In: Sborník k šedesátým narozeninám paní prof. Marie Bláhové. – Praha : FFUK. - (od r. 2003 v tisku)

Poznámky / Notes Pracoviště:
- Oddělení rukopisů a starých tisků, Národní knihovna ČR.

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map