WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KOSTINCOVÁ, Jana, Mgr. Ph.D.

* 1968

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové 3
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 493 331 378
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jana.kostincova@uhk.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://www.uhk.cz/cs-CZ/UHK/Header/rozsirene-vyhledavani?lideId=kostija1

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - rusistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Ars comparationis
Publikační činnost / Publications - Vjačeslav Lebeděv a česká meziválečná poezie. - In: Dialog kultur I. : Sborník příspěvků z odborného semináře. - Hradec Králové : OFTIS Ústí nad Orlicí, 2002. -S. 40-46.
- Poustevna jako věž ze slonoviny? Odraz českého kontextu v poezii básníků Skitu. - In: Dialog kultur II. : Sborník příspěvků z vědecké konference. - Hradec Králové : OFTIS Ústí nad Orlicí, 2003. - S. 239-243.
- The Hermits of Prague: Russian émigré poetry in the context of modernism and the avant-garde. - In: Literaria Humanitas XII. : Moderna – avantgarda – postmoderna. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. 131-136.
- Ruské – neruské: sebevymezování meziválečné literární emigrace. - In: Dialog kultur III. : Sborník příspěvků z vědecké konference. - Hradec Králové : OFTIS Ústí nad Orlicí, 2005. - S.197-204.
- Эмилия Чегринцева: Шахматы, Вячеслав Лебедев: Новый Колумб – dvě poémy z okruhu básnické skupiny Skit. - In: Slavistika dnes : trendy a perspektivy. Sborník příspěvků z Konference mladých slavistů. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. 29-35.
- Dvě setkání Vjačeslava Lebeděva s českou poezií. - In: Setkání s druhým. Sborník příspěvků z VI. literární laboratoře konané v Hradci Králové 25.-26.ledna 2006. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. - S. 32-37.
- Poustevna básníků - básníci poustevny (ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu). Praha : Národní knihovny ČR - Slovanská knihovna, 2008. - 232 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map