WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

DOLEŽAL, Jan, Ph.D., Mgr.

* 1976

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number 728 826 136
E-mail / E-mail address dolezal@net.hr
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Etnography, folklore and ethnology
Literary criticism (history)
Literary criticism (history) - Bosnian literature
Literary criticism (history) - Bulgarian literature
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Croatian literature
Literary criticism (history) - History of literature
Literary criticism (history) - Literary criticism
Literary criticism (history) - Montenegrin literature
Etnography, folklore and ethnology - Montenegrins
Literary criticism (history) - Serbian literature
Etnography, folklore and ethnology - Serbians
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Serbian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Study of Montenegro - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - Literary criticism (history)
Croatian studies - Literary criticism (history)
Serbian studies - Literary criticism (history)
Study of Bosnia-Herzegovina - Literary criticism (history)
Study of Montenegro - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - Jihoslovanské literatury
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Studie:
- Srbsky psaná literatura. - In: Literatura ve světě. - Praha 2005, s.267-275.
- Sedamdeset sedmodnevni rat u srpskom romanu. - In: Sara-jevske sveske. - Č.4 (2004), s.167-175.
- Některé paralely geneze moderního srbského a chorvatského románu. - In: Slavica Comparativa. - Praha 2002, s.77-81.
- Dva polyromány a poetika inventáře. In: Tvar. - Č. 11 (2002), s.4-5.
- Srbský román devadesátých let. - In: Tvar. - Č. 19 (2000), s.6-7.

recenze:
- Stroj času trochu jinak. - In: A2. - Č. 32 (2006), s.7.
- Aristokratický labyrint čtení. - In: Tvar. - Č. 13 (2001), s.22-23.
- Ludvík Kuba stále aktuální. - In: Poděbradské noviny. - Č. 4 (1997), s.1.

překlad:
- Příběh tureckého hodináře / Filip David. Pro přátele jižních Slovanů, duben 1998, s.3-5.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map