WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HOLÝ, Jiří, Prof. PhDr., DrSc.

* 1953

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a komparatistiky, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jiri.holy@ff.cuni.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - History of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - česká literatura
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Obec spisovatelů
- Pražský lingvistický kroužek
- Šaldova společnost
- správní a vědecká rada Nadačního fondu České knižnice (předseda)
- správní rada Nadačního fondu Fr.Langera (místopředseda)
- vědecká rada Jihočeské univerzity
- Rada Ústavu pro českou literaturu
- redakční rada časopisů Česká literatura, Český jazyk a literatura
Publikační činnost / Publications Samostatné knižní publikace:
-Novinář Kurt Konrad. - Praha: 1986.
-Práce a básnivost: Estetický projekt světa Vladislava Vančury. - Praha: 1990.
-Česká literatura 1910–1945. - Praha: 1991.
-Problémy nové české epiky. - Praha: 1995.
-Česká literatura IV: Od roku 1945. - Praha: 1996.
-Možnosti interpretace: Česká, polská a slovenská literatura 20. století. - Olomouc: 2002.
-Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts. - Wien: 2003.
-Writers under Siege: Czech Literature since 1945. - Eastbourne: 2007.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map