WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HORÁLEK, Jan, PhDr., Ph.D.

*

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta, Katedra bohemistiky, České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 475 283 352
Bydliště / Home address Děvínská 5, 150 00 Praha 5
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address horalek@pf.ujep.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - bohemistika
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications -Dědictví řeči / ..., I.Němec a kol. - Praha: Panorama, 1986. - 468 s.
-...nejde jen o slova. - Chomutov: Milenium Publishing, 2002. - 309 s.
-Diachronní sémantika a pragmatický význam. - Ústí n.L.: UJEP, 2005. - 127 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map