WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

KŠICOVÁ, Danuše, Prof. PhDr. DrSc.

* 1932-2017

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history)
Translators
Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Russian literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Russian studies - Culture (including book printing and art)
Ukrainian studies - Culture (including book printing and art)
Czech studies - Literary criticism (history)
Russian studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - poetika ruské literatury a umění
- česko-ruské literární a kulturní vztahy
- umělecký překlad
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Literárněvědná společnost - členka
- Ars comparationis - členka
- International Association of Word and Image Studies - členka
- Opera Slavica - členka redakční rady
- Slavica Litteraria (Sborník prací Ffbu) - členka redakční rady
- Litteraria Humanitas - členka redakční rady
Publikační činnost / Publications - Ruská poezie v interpretaci Františka Táborského. - Brno : Spisy Univerzity J.E. Purkyně, sv. 226, 1979. - 190 s., 8 obr. příloh.
- Poéma za romantismu a novoromantismu. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, sv. 249, 1983. - 188 s. (8 obr. příloh).
- Ruská literatura 19. a začátku 20. stol v českých překladech. - Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. - 310 s. (35 obr. příloh).
- Russkaja poezija na rubeže stoletij (1890-1910). Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. - 345 s. (49 obr. příloh).
- Panoráma ruské literatury. - Boskovice, 1995. -Spoluautorka.
- Východoslovanské literatury v českém prostředí do vzniku ČSR / kol. autorů. - Brno : Masarykova univerzita, 1997. - 210 s. 42 obr. příloh (10-114, 172-210, redaktorka).
- Secese. Slovo a tvar. - Brno : Masarykova univerzita, 1998. - 48 čb., 40 barevných obr. příloh, 320 s.
- K. D. Bal´mont, Duše Českých zemí ve slovech a činech. Z dějin rusko-českých literárních vztahů. Vydání, překlad, studie, komentáře. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - 339 s., 29 čb. obr. příloh.
- Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. - Praha : Libri, 2001.
- Dramatika ruského symbolismu. - D. 1. Hry v originále I. K. D. Balmont, V. Ja. Brjusov. Vydání, studie, komentáře / D. Kšicová, P. Klein. - Brno : masarykova univerzita, 2001. - 365 s.
- Dramatika ruského symbolismu. - D. 2. Originál a překlad. D. S. Merežkovskij, Pavel I. / D. Kšicová, P. Klein. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 274 s.
- Symbolismus na scéně MCHAT. Režijní koncepce K. S. Stanislavského. / D. Kšicová, P. Klein. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - 164 s.
- Dramatika ruského symbolismu. - D. 3. Malé hry o lásce. A. A. Blok, Bufonáda, Neznámá. V. Ja. Brjusov, Tajemný host. Originál a překlad. / D. Kšicová, P. Klein. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - 249 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map