WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

JUROK, Jiří, PhDr., CSc

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Muzeum Novojičínska, ul. 28. října 12, 741 01 Nový Jičín
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address jjurok@seznam.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - Lusatia
History - Poland
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Ukraine
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - History
Ukrainian studies - History
Polish studies - History
Slovak studies - History
Wendish studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies -dějiny
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies -Historický klub (od roku 1991)
-Společnost pro hospodářské dějiny (od roku 1994)
-člen redakční rady Vlastivědný sborník Novojičínska (od roku 1980)
Publikační činnost / Publications Monografie:
-Moravský severovýchod v epoše husitské revoluce. - Nový Jičín: Jiří Jurok, 1998. 278 s.
-Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku. -Nový Jičín: Jiří Jurok, 2000. 607 s.
-Příčiny, struktury a osobnosti husitské revoluce: - České Budějovice: Veduta, 2006. 298 s.

Spoluautor:
-Místopis okresu Nový Jičín II. - Nový Jičín: 1998
-Dějiny města Příbora. - Příbor: Město Příbor, 2002. 414 s.
-Nový Jičín. - Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011. 396 s.

Redakce sborníků:
-Královská a poddanská města od své geneze k protoindustrializaci a industrializaci, Sborník příspěvků z mezinárodního odborného sympozia uspořádaného ve dnech 5. – 6. října 2001 v Příboře. - Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta; Nový Jičín: Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín; Příbor: Město Příbor, 2001. 362 s.
-Štramberk – Moravský Betlém. 650 let od založení města Štramberka 1359–2009. - Nový Jičín: Muzeum Novojičínska, 2009. 321 s.

Vybrané studie:
-Baltský a středoevropský obchod 1550–1650. - In: Čas. Slezs. muzea, B, 30, 1981, s. 137–155.
-Moravští husité, Slezsko a Slovensko. - In: Sborník ze sympózia Jihlava a basilejská kompaktáta 26.–28.6.1991. - Jihlava: 1992, s. 37–55.
-Husitské organizační struktury v Lužicích a ve Slezsku. - In: Čas. Slezs. muzea, B, 45, 1996, s. 97–112.
-Lužice, Slezsko a „vedlejší země“ ve státu České koruny. - In: Slezsko v dějinách českého státu. Opava: 1998, s. 165– 170.
-Čeští husité a antihusité z Moravy v Polsku ve 14.–15. století. - In: Sredniowiecze polskie i powszechne, 3, 2004, s. 209–229.
-Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období husitství). - In: Vojenská história, 9, 2005/3, s. 3–25.
-Čeští husitští a katoličtí kondotiéři z Moravy na Slovensku v 15. století (období bratříků). - In: Vojenská história, 9, 2005/4, s. 3–15.
-Hraniční případ: rezidence litevského knížete Zikmunda Korybutoviče, husitské šlechty a vůdců husitských svazů. - In: Mediaevalia historica Bohemica, 11, 2007, s. 164–182.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map