WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

FATKOVÁ, Gabriela, Mgr.

* 1985

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Západočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra antropologie, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number

Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address
Osobní webová prezentace / Personal web site http://zcu.academia.edu/Gabrielafatkov ; http://www.antropologie.org/cs/gabriela-fatkova

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study History - Balkan
History - Bulgaria
Etnography, folklore and ethnology - Bulgarians
Etnography, folklore and ethnology - Czechs
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - Ethnography, folklore and ethnology
Bulgarian studies - History
Balkan studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - antropologie Bulharska
- migrace
- gender
- náboženství
- etnická situace na Balkáně
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie

- Vojvodovo: historicko-etnologická ohlédnutí/ G. Fatková; L. J. Budilová; M Jakoubek ; R. Maglia; R. Močička; J. Močičková - Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2013
- Karakačanská poezie 21. století: Velička Chatova / G. Fatková - Brno: Porta Balkanica, 2013
- Balkán a nacionalismus: Labyrintem nacionální ideologie / G. Fatková; L. J. Budilová; M. Kouba; M. Pavlásek; V. Štěpánek - Brno: Porta Balkanica, 2012
- Balkán a migrace: Na křižovatce antropologických perspektiv / L. Budilová ; G. Fatková ; L. Hanus ; M. Jakoubek ; M. Pavlásek - Praha: Antropoweb, 2011

Kapitoly v monografiích

- Tenkrát na "čáře": lidé, věci a čas vepsaní do pohraniční krajiny: případ západočeské obce Lesná / G. Fatková ; T. Zíková - In: Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje / Jiří Stočes, Eva Mušková a kol. - Plzeň: Vydavatelství ZČU, 2013

Studie

- O čem se nemluví: Příspěvek k problematice sexuality terénního výzkumníka / G. Fatková - In: Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 14,č. 1 (2013)
- Limity antropologie dětství. Případ dětství v sociálně vyloučené lokalitě / G. Fatková - In: Lidé města. Roč. 15, č. 1 (2013)
- Bulharští Karakačani dnes / G. Fatková - In: Lidé města. Roč. 13, č. 3 (2011)
- Karakačani v Bulharsku – nomádská historie / G. Fatková - In: Lidé města. Roč. 13, č. 1 (2011)

Mapy

- Lesná a okolí z aktérské perspektivy /T. Zíková; G. Fatková ; R. Světlík. 2013


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map