WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

BOUČEK, Jaroslav, PhDr., CSc.

* 1952

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Archiv Ministerstva zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 224 972 207
Bydliště / Home address Pod strání 20, 100 00 Praha 10
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number
+420 / 274 815 955
Mobil / Mobile number 606 683 978
E-mail / E-mail address boucek@mzcr.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Auxiliary historical sciences
History
Linguistics
Russian, Ukrainian and Belorussian emigration
History - Czech Republic (Czechoslovakia)
History - History of Slavonic nations
History - Poland
History - Russia
History - Slovakia (Slovak Republic)
History - Soviet Union
History - Yugoslavia
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Auxiliary historical sciences
Russian studies - Auxiliary historical sciences
Polish studies - Auxiliary historical sciences
Slovak studies - Auxiliary historical sciences
Czech studies - History
Russian studies - History
Polish studies - History
Slovak studies - History
Balkan studies - History
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - dějiny historiografie
- nejnovější dějiny Polska, Ruska
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Masarykova společnost
- Masarykova dělnická akademie
Publikační činnost / Publications - J.Slavík. Bibliografie. Praha 1994. Přepracováno a doplněno In: Život plný střetů. Praha 2009.
- J.Slavík: Iluze a skutečnost (edice). Praha 2000.
- J.Slavík. Příběh zakázaného historika. Praha 2002.
- 27.6. 1950. Poprava Z.Kalandry. Praha 2006.
- J.Slavík, Válečný deník historika (edice). Praha 2008.

- K.Kazbunda a J.Slavik - archiváři MZV.-In: K.Kazbunda, ... Jíčín 2013.
- Škola Annales ve francouzsko-polské spolupráci (rec.).- In: Soudobé dějiny. Roč. 18, č. 1-2.
- J.Slavík o zániku ČČH a Nejedlého Dějinách….-In: Soudobé dějiny. Roč. 14, č. 1.
- J. Slavík a Polsko. In:Między przymusową przyjaźnią a prawdziwą solidarnością : Czesi - Polacy - Slowacy : 1938/39-1945-1989. Warszawa 2009.
- K.Kramář v polemikách J.Slavíka.-In: K.Kramář.Život a dílo. Praha 2009.
- Do nitra Konga.-In: Cestování Čechů a Poláků v 19. a 20. století. Praha 2008.
- Recenzent v zajetí svých omylů.-In: Soudobé dějiny. Roč. 13, č. 1-2.
- Haličská fronta r. 1914 v dopisech z pozůstalosti J.Heidlera.-In: Historie a vojenstvi. Roč. 52, č. 2.
- Rok 1915 v dopisech V.Chaloupeckého.-In: Historie a vojenstvi. Roč. 52, č. 1.
- J.Slavik, Jak mne problem ruské revoluce přiblížil ke třem presidentum republiky (edice).-In. Paginae historiae [Sv.] 9 (2001)
- J. Slavík v pamětech Z.Kalisty.-In: Z.Kalista…Semily 2000.
- G.Borglum : Americký sochař v I. československém odboji.- In: Historie a vojenstvi. Roč. 47, č. 2.
- Z americké korespondence V. Preissiga.-In: Historie a vojenstvi. Roč. 47, č. 4.
- A.M.Dignowity.Texaský Čech v americké občanské válce.-In: Historie a vojenstvi. Roč. 46, č. 5.
- Krajané ve Francii 1939-1945 a čs. zahraniční akce.-In: Češi v cizině. Praha 1995.
- Čs. interbrigadisté jako zdroj politických elit po roce 1945.-In: Politické elity v Československu 1918-194. Praha 1994.
- Slavíkova kritika Pekarova pojeti husitstvi.-In: J.Pekař…. Semily 1994.
- Jaruzelského Válečný stav (rec.).-In: Historie a vojenstvi. Roč. 42, č. 4.
- Prameny k Československu ve francouzských vojenských archivech.-In: Historie a vojenství. Roč. 41, č. 6.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map