WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

HOFFMANNOVÁ, Jana, prof. PhDr. DrSc.

* 1950

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro jazyk český, Oddělení stylistiky a sociolingvistiky, Letenská 4, 118 51 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 225 391 438
Bydliště / Home address Vršovické nám. 3, Praha 10, 101 00
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address hoffmannova@ujc.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site https://ujc.avcr.cz/zakladni-informace/pracovnici/hoffmannova-jana.html

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics
Linguistics - Czech
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - stylistika
- teorie textu
- teorie dialogu
- pragmatická lingvistika
- mluvená čeština
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - Jazykovědné sdružení ČR - členka hlavního výboru
- Pražský lingvistický kroužek - členka výboru
- Stylistika (časopis ; Opole, Polsko) - členka redakční rady
- Stil (časopis ; Beograd - Banja Luka, Srbsko a ČH) - členka redakční rady
- Slovo a slovesnost (časopis pro otázky teorie a kultury jazyka, Praha) - členka redakční rady
- Jazykovědné aktuality (zpravodaj jazykovědného sdružení při ČAV, Praha) - zástupkně hlavního redaktora
Publikační činnost / Publications - Sémantické a pragmatické aspekty koherence textu. Linguistica 6. - Praha : Ústav pro jazyk český ČSAV, 1983. - 149 s.
- Mluvená čeština v autentických textech / O. Müllerová, J. Hoffmannová, E. Schneiderová. - Jinočany : H+H, 1992. - 236 s.
- Kapitoly o dialogu /O. Müllerová, J. Hoffmannová. - Praha : Pansofia, 1994. - 94 s.
- Písemnosti v našem životě / J. Kraus, J. Hoffmannová. - Praha : Fortuna, 1996. - 106 s. - (2. vyd. 2005)
- Stylistika a ... : současná situace stylistiky. - Praha : Trizonia, 1997. - 200 s.
- Konverzace v češtině při rodinných a přátelských návštěvách / J. Hoffmannová, O. Müllerová, J. Zeman. - Praha : Trizonia, 1999. - 256 s.
- Dialog v češtině / J. Hoffmannová, O. Müllerová. - München : Verlag Otto Sagner, 1999. - 260 s. - Přetisk vybranných studií obou autorek.
- Jak vedeme dialog s institucemi / J. Hoffmannová, O. Müllerová. - Praha : Academia, 2000. - 192 s.
- Jazyk, média, politika / S. Čmejrková, J. Hoffmannová ; též editorky. - Praha : Academia, 2003. - 260 s.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map