WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

MATONOHA, Jan, Mgr., M.Phil., PhD.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Akademie věd ČR, Ústav pro českou literaturu, Na Florenci 3/1420, 110 00 Praha 1
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+ 420 / 224 810 982
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address matonoha@ucl.cas.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ucl.cas.cz/cs/pracovnici/vyzkumni-pracovnici/97-matonoha-jan

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Literary criticism (history) - Comparative literature
Literary criticism (history) - Czech literature
Literary criticism (history) - Theory of literature
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Literary criticism (history)
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - literární teorie
- genderová studia
- česká literatura po druhé světové válce
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies - redakční rada časopisu Česká literatura
Publikační činnost / Publications Knihy

- Psaní vně logocentrismu. Diskurz, gender, text. Praha: Academia, 2009. 301 s.

Studie

- Dispositives of silence: gender, feminism and Czech literature between 1948 and 1989 - In: The Politics of Gender Culture under State Socialism: An Expropriated Voice / Hana Havelková, Libora Oates-Indruchová (eds.), přel. Dagmar Peguy. - London: Routledge, 2014. - S. 162-187.
- Obrat k matérii a afektu. A jeho problémy. - In: Česká literatura. Č. 4, 2014, s. 592-599. (Předmluva ke stati Claire Colebrook tištěné tamtéž.)
- Pasti performativity: dělat, jako by se nic nedělo. - In: Performance / Performativita O. Sládek (ed.) - Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010. - S. 15–28.
- Mapování českého literárněvědného genderového myšlení. - In: Česká literatura v perspektivách genderu / J. Matonoha (ed.) - Praha: ÚČL AV ČR, v.v.i., Nakladatelství Akropolis, 2010. - S. 15–32.
- Beyond Human: the Flight Towards an Animal in the Central European/Czech Literature (Čapek, Kundera – Kafka, Hašek). - In: The Inhuman: Investigating Continental Thought in the Humanities / R. Brown, C. Principe, J. Synenko, Z. Weisberg (eds.) eTopia 5, 2010. Toronto: York University. Dostupné na http://www.yorku.ca/topia/etopia5.html
- Neviditelné jistoty. Postava a motivika otce v prózách Milady Součkové, Sylvie Richterové a Daniely Hodrové. - In: Od patriarchy k tatínkovi. Západoslovanské modely otcovství / M. Filipowicz, J. Królak, A. Zachová (eds.). - Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. - S. 147–159.
- Popis mnoha zápasů: diskurz, subjekt a moc v myšlení Judith Butler. - In: Česká literatura. Č. 6, 2008, s. 805–829 . (Společně s Magdalenou Górskou).
- Ženské psaní jako inscenace limit textu. - In: Česká literatura. Č. 2, 2008, s. 201–227.
- F. X. Š. a strukturalismus, nebo F. X. Š., nebo strukturalismus? - In: "Na téma umění a život." F. X. Šalda 1867-1937-2007. - Brno: Host, 2008. - S. 84–94.
- Žena, která "není". Ženské psaní a destabilizace logocentrického diskurzu. - In: Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií / L. Heczková a kol. (ed.) - Praha: FHS UK Ermat, 2007. - S. 359–378.
- Komplementarita a slepá místa angloamerické a české bohemistiky. - In: Slovo a smysl. Č. 1, 2005, č. 2.
- Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci? - In: Česká literatura Č. 5, 2003, s. 580–585.

Účast v týmových pracích

- Autorství 94 hesel - In: Slovník novější literární teorie / R. Müller– P. Šidák (eds.). Glosář pojmů. - Praha: Academia, 2012.
- Hesla "Luce Irigaray", "Susan Sontag" - In: Průvodce po světové literární teorii 20. století / V. Macura, A. Jedličková (eds.). - Brno: Host, 2012. 839 s.

Edice

- Česká literatura v perspektivách genderu. - Praha: ÚČL AV ČR, v.v.i. – Nakladatelství Akropolis, 2010.
- Resumé diskuse. - In: Česká literatura Č. 5, 2003, s. 586–595.
- Život je jinde...? - Praha: Ústav pro českou literaturu 2002, 415 s.

Překlady

- Judith Butler(ová): "Zavrženo: Jazyk cenzury". - In: Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře / Tomáš Pavlíček (ed.) - Brno : Host, 2012.
- Judith Butler(ová) "Podmanění, odpor, přeznačení. Mezi Freudem a Foucaultem". - In: Česká literatura. Č. 6, 2008, s. 830-845.

Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map