WHO IS WHO in Czech Slavonic Studies

Quick search
Česky English

RADKOVÁ, Lucie, PhDr. Ph.D.

* 1977

Kontakty / Contact details

Pracoviště / Work place address Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra českého jazyka, Reální 5, 701 03 Ostrava
Telefon (na pracoviště) / Work phone number
Fax (na pracoviště) / Work fax number
+420 / 597 091 864
Bydliště / Home address
Telefon (domů) / Home phone number
Fax (domů) / Home fax number

Mobil / Mobile number
E-mail / E-mail address lucie.radkova@osu.cz
Osobní webová prezentace / Personal web site http://ff.osu.cz/kcj/index.php?idc=25694

Odborné činnosti / Professional activities

Zaměření obecně vědní / General field of study Linguistics - Applied linguistics
Zaměření geografické / Geographical field of study Czech studies - Linguistics
Specializace v rámci slavistiky / Specialization within the Slavonic Studies - sociolektologie
Členství v odborných organizacích, radách atd. / Membership in professional bodies
Publikační činnost / Publications Monografie

- Mluva uživatelů a výrobců drog /... a J. RAUSOVÁ. - Ostrava: FF OU, 2015.
- Jak se mluví za zdmi českých věznic. - Ostrava: FF OU, 2012.

Kapitola v monografii

- Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech. - In: junOST. Basler Studien zur Kulturgeschichte Osteuropas / V. HENZEN, A. HODEL, S. POLEK (eds). - Zürich: Pano Verlag, 2014. - S. 336−344.
- Významová složka specifického zločineckého výraziva a její historické proměny. - In: Slovo a text v historickém kontextu − perspektivy historickosémantické analýzy jazyka / J. DAVID (ed.). - Brno: Host, 2013. - S. 216−229.

Graduační práce

- K současné mluvě odsouzených [disertační práce]. - Olomouc: FF UP, 2011.

Články v odborném periodiku

- Barva, červeňák či paprika? Lexikum užívané v drogovém prostředí /... a J. RAUSOVÁ. - In: Naše řeč. Roč. 9 (2015), č. 1, s. 11−20.
- K některým výrazům užívaným v penitenciárním prostředí. - In: Studia Slavica. Roč.16 (2012), s. 297−304.
- Auto- a heterostereotyp Poláků na Těšínsku v ČR. Sonda do názorové orientace školní mládeže /...a I. BOGOCZOVÁ. - In: Slezský ústav SZM. Profil – výzkum – perspektivy / J. MACHAČOVÁ, O. ŠRAJEROVÁ (eds.). Příloha k: Slezský sborník. Roč. 107 (2009), č. 2−3, s. 140−149.

Přednášky na slavistických pracovištích v zahraničí

- Gaunersprache. Geheimsprache der gesellschaftlichen Unterschicht?, 17. 6. 2015, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Německo
- Gegenwärtiges Substandard-Tschechisch (am Beispiel der Umgangssprache Verurteilter und Drogenabhängiger), 5. 5. 2014, Universität Salzburg, Salzburg, Rakousko
- Wortschätze der Kriminellen im Tschechischen und ihr historischer Wandel, 4. 11. 2013, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Německo
- Mluva odsouzených v kontextu české lexikografie, 16. 5. 2012, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Slovinsko
- Mluva odsouzených v psychosociálních souvislostech, 26. 4. 2012, Universität Basel, Basel, Švýcarsko


Poznámky / Notes

(c) 2005 National Library of the Czech Republic - Slavonic Library | Webdesign and application jmach.net | Site map